50-procentowe koszty można stosować także do premii uznaniowej

50-procentowe koszty można stosować także w stosunku do premii uznaniowej przyznanej za prace twórcze. Tak stwierdza wyrok NSA z 10 lutego 2017 r. (sygn. akt II FSK 8/15). Zapadł on w sprawie dotyczącej interpretacji podatkowej, w której fiskus odmówił pracodawcy możliwości zastosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu przy wyliczaniu zaliczki podatkowej od premii uznaniowej. W ocenie organu skarbowego nie można ustalić bezpośredniego związku między premią wypłacaną według uznania zakładu pracy a działaniem twórczym zatrudnionej osoby.

Innego zdania był jednak skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozstrzygał powstały w tym zakresie spór. W przywołanym wyroku zgodzono się, że jeśli w umowie o pracę przewidziana jest opcja przyznania twórcom premii uznaniowej z tytułu stworzenia i przeniesienia na podmiot zatrudniający utworów wykonanych w ramach stosunku pracy, wówczas tego typu gratyfikacja może być objęta kosztami w wysokości 50%. Nie ma wszakże przepisów, które by to uniemożliwiały. Tym bardziej, że w rozpatrywanych okolicznościach nie było wątpliwości co do przeniesienia praw autorskich, a nabywca tych praw (zakład pracy) będzie wykorzystywał je dla celów własnej działalności gospodarczej.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł