Minimalna stawka godzinowa a VAT

Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku umów zlecenia lub umów o świadczenie usług zawieranych m.in. z osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce albo w państwie niebędącym państwem członkowskim UE lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającymi pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami, obowiązuje minimalna stawka godzinowa. W 2017 r. wynosi ona 13 zł.

Pojawia się tu pytanie, czy w odniesieniu do wykonawców umów zlecenia czy umów o świadczenie usług będących przedsiębiorcami i jednocześnie płatnikami podatku VAT, w kwocie 13 zł mieści się VAT.

Główny Inspektorat Pracy stoi na stanowisku, iż nie. A zatem minimalna stawka godzinowa np. dla umowy o świadczenie usług objętej wspomnianą stawką, realizowanej przez podatnika VAT będącego osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą, wynosi 13 zł bez VAT.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Minimalna stawka godzinowa a VAT”

  1. Mirek

    Proste pytanie – prosta odpowiedź. dzięki

Skomentuj artykuł