Produkty spożywcze dla pracowników a podatek PIT

Nierzadko pracodawcy kupują produkty spożywcze dla pracowników, którzy spożywają je w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Taka okoliczność rodzi pytanie czy tego typu świadczenie pozapłacowe skutkuje powstaniem po stronie załogi przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych? O wyrażenie w tej kwestii opinii zwrócił się do fiskusa płatnik oferujący zatrudnionym w trakcie pracy napojów, owoców i drobnych przekąsek. W odpowiedzi zawartej w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-2.4511.1128.2016.1.AR, uzyskał potwierdzenie, iż ww. artykuły spożywcze nie generują przysporzenia majątkowego.

 

Organ podatkowy zgodził się z argumentacją zakładu pracy, w myśl której nie ma możliwości określenia indywidualnej korzyści majątkowej po stronie poszczególnych pracowników z tytułu konsumowanych napojów czy drobnych przekąsek. Nie da się wszakże ustalić wymiernej korzyści osiąganej przez jednego pracownika, np. poprzez podzielenie miesięcznych kosztów zakupu produktów spożywczych przez liczbę pracowników, gdyż jedni pracownicy korzystają z omawianych artykułów często, a inni rzadko lub wcale.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *