Wysokość dodatków za nadgodziny – praktyczna tabela

Wysokość dodatków za nadgodziny wypracowane w niedziele, święto czy dzień wolny z racji 5-dniowego tygodnia pracy to zagadnienie, które nadal sprawia wiele kłopotów. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna do prawidłowego rozliczania pracy ponadnormatywnej świadczonej przez pracowników. Z tego powodu zamieszczamy niezbyt rozbudowaną acz praktyczną tabelę, która pozwoli przypomnieć i utrwalić informacje odnośnie tego, jakie dodatki należą się zatrudnionym osobom za godziny nadliczbowe.

 

Okoliczności wystąpienie godzin nadliczbowych Wysokość dodatku za pracę nadliczbową
nadgodziny w porze nocnej 100%
nadgodziny powstałe wskutek przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy ponad normę dobową zrekompensowaną dodatkiem lub czasem wolnym 100%

 

praca w dzień wolny z racji 5-dniowego tygodnia pracy 100%

Uwaga! Za pracę w dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy pracownikowi przysługuje za 8 pierwszych godzin pracy –dodatek w wysokości 100% (art. 1511 § 2 Kodeksu pracy), zaś za każdą następną godzinę – dodatek 50% lub dodatek 100%, gdy godziny te przypadały na porę nocną (art. 1511 § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 Kodeksu pracy)

 

praca w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy W zależności od przyjętej w firmie praktyki:

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

 

·         100% na mocy art. 15111 § 2 lub § 3 Kodeksu pracy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt I OSK 1281/07 oraz uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r., sygn. akt II PZP 11/05, OSNP 2006/11–12/170)

 

lub

 

·         200% czyli 2 dodatki po 100% – jeden dodatek podstawie art. 15111 § 2 i § 3 Kodeksu pracy) oraz drugi dodatek z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej (na mocy art. 1511 § 2 Kodeksu pracy).

 

Uwaga! Za pracę w niedzielę i święto ponad 8 godzin pracownikowi przysługuje za 8 pierwszych godzin pracy dodatek w wysokości 100% lub dwa dodatki po 100% (w zależności od przyjętej w firmie praktyki), zaś za każdą następną godzinę – dodatek 100% (w myśl art. 1511 § 1 pkt 1 b Kodeksu pracy).

praca w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy 100%
w innych przypadkach niż wymienione wyżej 50%

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *