Od 2018 r. składki ZUS jednym przelewem – nr konta przyjdzie listem

ZUS SerwisKadrowego.pl

Od 1 stycznia 2018 r. składki ZUS trzeba będzie opłacać jednym przelewem. Po zrealizowaniu płatności, każda wpłata będzie zaksięgowywana w ZUS i rozliczana proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i Fundusze. Będzie to się odbywało na podstawie kwot wykazanych w ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika albo utworzonej przez ZUS, jeśli płatnik jest zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo Funduszu.

Z uwagi na powyższe ZUS od 1 października br. wysyła listem poleconym informacje o nowych numerach rachunków.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym 29 września br. na stronie internetowej www.mpisp.gov.p poinformowało, że jeśli do końca grudnia 2017 r. płatnik nie otrzyma informacji o numerze rachunku albo jeśli zgubi list, musi koniecznie skontaktować się z ZUS. Numer rachunku otrzymać można w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).

Bez znajomości nowego, indywidualnego numeru rachunku, w 2018 r. nie będzie możliwe opłacanie składek. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 r.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł