Pomysły na zniwelowanie skutków likwidacji limitu składek ZUS

ZUS

Likwidacja limitu składek ZUS to cios dla pracodawców i zatrudnionych osób (szczególnie tych z wysokimi zarobkami). W związku z tym na popularności zyskują próby poszukiwań skutecznych metod unikania podwyżki obciążeń składkowych.

Jedną z nich jest ucieczka na samozatrudnienie, choćby z częścią obowiązków służbowych. Przykładowo w przypadku osoby z kadry zarządzającej zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego można pokusić się na podział obowiązków w ten sposób, że czynności związane z zarządzaniem będę wykonywane nadal w ramach kontraktu, zaś pozostałe, np. doradcze, prawnicze czy administracyjne zostaną „wyeksportowane” do działalności gospodarczej zatrudnionego.

W takiej sytuacji doszłoby do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Potwierdza to chociażby ZUS w poradniku pt. „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych”, gdzie czytamy: „(…) w sytuacji, gdy w ramach posiadanego wpisu do CEIDG dana osoba osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów podatkowych) i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menedżerskiego (przychody z działalności wykonywanej osobiście), następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych (…)”.

W takich okolicznościach stosuje się art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego osoba wykonująca umowę zlecenia (lub kontrakt menedżerski traktowany na potrzeby ubezpieczeniowe na równi z nią) i równocześnie prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której najniższa właściwa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z działalności, a z umowy zlecenia / kontraktu dobrowolnie. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia z tej umowy / kontraktu w danym miesiącu wynosi co najmniej tyle ile najniższa podstawa wymiaru składek z działalności (czyli w 2018 r. co najmniej 2665,80 zł), może ona zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Składka zdrowotna jest obowiązkowa z obydwu tytułów.

Zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może spowodować także znaczący wzrost zainteresowania rozwiązaniem sprowadzającym się do tego, że pracownicy – pozostając na etacie – będą zakładali własne firmy, w ramach których będą wykonywali dużą część aktywności podejmowanych do tej pory w oparciu o umowę o pracę. Dzięki temu składki społeczne będą opłacali jedynie z etatu (o ile oczywiście zarabiać będą miesięcznie nie mniej niż ustawowa płaca minimalna).

Podkreślenia wymagają tu również korzyści podatkowe, przejawiające się przede wszystkim w tym, że przy własnym biznesie można odliczyć od przychodu faktyczne koszty (na etacie tylko koszty zryczałtowane) i opłacać 19-procentowy podatek liniowy.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł