Pracodawca nie musi godzić się na urlop wypoczynkowy w sezonie letnim

W praktyce bardzo często branże, w których funkcjonuje dany pracodawcy charakteryzują się tym, że w jednym okresie pracy jest więcej a w innym mniej (w związku np. z tzw. sezonowością). W takich sytuacjach za uzasadnione należy uznać, iż podmiot zatrudniający może wyłączyć pewien okres w roku (nawet sezon letni) z dłuższych wypoczynków urlopowych powołując się na konieczność zagwarantowania normalnego, ciągłego toku pracy. Potwierdza to stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) z 2017 r. (znak GNP-364-4560-14-1/17/PE/RP).

GIP wyjaśnił, że jeśli zakład pracy podejmuje decyzję odnośnie nieudzielania urlopów wypoczynkowych w danym okresie, powinien poinformować o tym załogę w sposób przyjęty w firmie (np. poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń czy zamieszczenie jej w intranecie) i to najlepiej już na początku roku, aby pracownicy nie byli zaskakiwani brakiem możliwości udania się na płatny wypoczynek przed samym sezonem urlopowym.

Powyższe w żadnym wypadku nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania art. 162 Kodeksu pracy. W myśl tej regulacji, na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Jeżeli pracodawca bagatelizuje ww. przepis i sprawia, że podwładny nie może skorzystać w roku z nieprzerwanego 14-dniowego urlopu wypoczynkowego, wówczas naraża się przede wszystkim na karę grzywny wymierzoną przez PIP. Warto także wspomnieć tu o art. 218 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *