Terminarz działu kadr i płac – wrzesień 2018

Do 30 września 2018 r. trzeba udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017  r. (ww. urlop zaległy pracownik musi rozpocząć najpóźniej w tym dniu) oraz przelać na wyodrębniony rachunek bankowy drugą ratę odpisu podstawowego i odpisów zwiększających na zfśs. Zakaz pracy w placówkach handlowych obowiązuje w dniu 9, 16 i 23 września.

Terminarz działu kadr i płac – Wrzesień 2018

5 września Złożenie przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
9 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
10 września Złożenie przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie ZUS DRA za sierpień 2018 r. i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
16 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
17 września Złożenie przez pozostałych płatników (np. zatrudniających pracowników i/lub zleceniobiorców) dokumentacji rozliczeniowej ZUS za sierpień 2018 r. (czyli m.in. ZUS DRA i raportów ZUS RCA oraz RSA) i opłacenie składek za wspomniany miesiąc
20 września Opłacenie zaliczki na podatek (PIT-4) od wypłaconych w sierpniu 2018 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło oraz opłacenie podatku zryczałtowanego (PIT-8A) pobranego w sierpniu od przychodów zatrudnionych osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za sierpień 2018 r. lub złożenie przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e ustawy o rehabilitacji informacji INF-1
23 września Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych
30 września Ostatni dzień na udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017  r. Ww. urlop zaległy pracownik musi rozpocząć najpóźniej w dniu 30 września 2018 r.
Przelanie na wyodrębniony rachunek bankowy II raty odpisu podstawowego i odpisów zwiększających na zfśs

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł