Składka zdrowotna od działalności gospodarczej w 2019 r.

ZUS

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale w 2018 r. wyniosło 5071,41 zł. Oznacza to, że w 2019 r. w przypadku przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących:

• minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 3803,56 zł (75% z 5071,41 zł),
• składka zdrowotna w pełnej wysokości to 342,32 zł (9% z 3803,56 zł),
• składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego wynosi 294,78 zł (7,75% z 3803,56 zł).

Temat składek ZUS, które muszą uiszczać w 2019 r. przedsiębiorcy szerzej opisaliśmy w artykule: Składki ZUS od działalności gospodarczej 2019.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł