Zmiany w PIT od 1 października 2019 r. a potrącenia i kwota wolna od potrąceń

Zmiany w zakresie podatku PIT od 1 października 2019 r. wpływają na dokonywane z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców potrącenia  oraz obowiązujące kwoty wolne od potrąceń. Trzeba to mieć na uwadze, aby nie narazić się na przykre konsekwencje grożące za naliczanie niewłaściwych kwot potrąceń z należności wypłacanych zatrudnionym osobom.

Przypomnijmy, że na mocy ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, z początkiem października 2019 r.:

  • obniżono stawkę podatku PIT z 18 do 17%,
  • znacząco podniesiono kwotę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu stosowaną przy kalkulowaniu zaliczek na podatek,
  • zmieniono skalę podatkową oraz kwotę zmniejszającą podatek.

O powyższych zmianach pisaliśmy w artykule: Obniżka stawki PIT z 18 do 17% oraz podniesienie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w PIT trzeba uwzględniać przy obliczaniu potrąceń

W myśl art. 87 Kodeksu pracy, na wysokość potrąceń w przypadku pracowników oraz zleceniobiorców wpływ mają m.in. zaliczki podatkowe (które odejmuje się od wynagrodzenia zatrudnionego). A skoro tak, to niższa stawka PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodu i nowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe mają przełożenie na wysokość  kwot finalnych potrąceń, które przecież wyliczane są od wynagrodzenia netto.

Wspomniane zmiany w PIT wpływają również na wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących osób objętych najniższą stawką PIT, gdyż przy ich kalkulowaniu ustawowa płaca minimalna brutto od 1 października 2019 r. powinna być pomniejszana o niższy podatek.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

Kwota wolna od potrąceń obowiązująca od 1 października do 31 grudnia 2019 r., wyznaczana na bazie płacy minimalnej 2.250 zł (przy założeniu, że pracownik nie jest objęty PPK ani „zerowym PIT”, pracuje na pełny etat i ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów 250 zł oraz kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe 43,76 zł) – w wariancie z PIT wynoszącym 17% oraz 17,75% – powinna zostać skalkulowana jak poniżej:

Poz. Składniki Działanie Kwoty po zmianach w PIT (z wyliczeniem podatku w wysokości 17%) Kwoty po zmianach w PIT (z wyliczeniem podatku w wysokości 17,75%)
1. Wynagrodzenie brutto 2.250,00 zł 2.250,00 zł
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Poz. 1 2.250,00 zł 2.250,00 zł
3. Składka emerytalna Poz. 2 × 9,76% 219,60 zł 219,60 zł
4. Składki rentowe Poz. 2 × 1,5% 33,75 zł 33,75 zł
5. Składka chorobowa Poz. 2 × 2,45% 55,13 zł 55,13 zł
6. Razem składki ZUS finansowane przez zatrudnionego Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 308,48 zł 308,48 zł
7. Podstawa składki zdrowotnej Poz. 2 – poz. 6 1.941,52 zł 1.941,52 zł
8. Składka zdrowotna Poz. 7 × 9% 174,74 zł 174,74 zł
9. Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
10. Przychód do opodatkowania Poz. 1 – poz. 6 – poz. 9, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych 1.692,00 zł 1.692,00 zł
11. Kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł 43,76 zł
12. Stawka % PIT 17,00% 17,75%
13. Podatek Poz. 10 × poz. 12 – poz. 11 243,88 zł 256,57 zł
14. Część składki zdrowotnej odliczanej od zaliczki na podatek dochodowy Poz. 7 × 7,75% 150,47 zł 150,47 zł
15. Zaliczka na podatek Poz. 13 – poz. 14, gdzie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych 93,00 zł 106,00 zł
16. Kwota wynagrodzenia netto Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 15 1.673,78 zł 1.660,78 zł

 

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 października do 31 grudnia 2019 r. dla pracownika pełnoetatowego nieobjętego PPK (bez stosowania „zerowego PIT”):

KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.673,78 zł 1.629,78 zł 1.681,78 zł 1.637,78 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.506,40 zł 1.466,80 zł 1.513,60 zł 1.474,00 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.339,02 zł 1.303,82 zł 1.345,42 zł 1.310,22 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.255,34 zł 1.222,34 zł 1.261,34 zł 1.228,34 zł

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *