Współczynnik do ekwiwalentu w 2020 r.

Współczynnik ekwiwalentu w 2020 r. wynosi 21,08.

Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego (ekwiwalentowego) należy wziąć pod uwagę liczbę niedziel z danego roku i dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy oraz święta wypadające w dzień inny niż niedziela. A zatem kalkulując współczynnik wykorzystywany do obliczania kwoty pieniężnego ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy w 2020 r. uwzględnić:

1) 52 niedziele,
2) 52 dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
3) 9 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela, tj.:

 • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia (poniedziałek) – Trzech Króli
 • 13 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (piątek) – Święto Pracy,
 • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, współczynnik do ekwiwalentu urlopowego w 2020 r. powinien być wyliczony następująco:

[366 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inny dzień niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy)] ÷ 12 = 21,08.

Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas współczynnik urlopowy pomniejszamy proporcjonalnie do wymiaru etatu. Przykładowo współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

 • na 3/4 etatu wynosi: 21,08 x 3/4 = 15,81;
 • na 1/2 etatu wynosi: 21,08 x 1/2 = 10,54;
 • na 1/3 etatu wynosi: 21,08 x 1/3 = 7,03;
 • na 1/4 etatu wynosi: 21,08 x 1/4 = 5,27.

Podkreślmy, że przy ustalaniu omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile razy w procesie wyliczenia należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.
Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. W mojej opinii, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego w liczbie dni świątecznych powinno się uwzględniać wyłącznie te dni, które przypadały na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze niższym współczynnikiem. Na takim stanowisku stoi również resort pracy.

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Poniższa tabela wskazuje wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2019

Współczynnik do ekwiwalentu w poprzednich latach: 2004-2019
Rok Wartość współczynnika
2019 20,92
2018 od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. – 20,92, zaś od 8 listopada 2018 r. (a więc od dnia ustanowienia Święta Narodowego w dniu 12 listopada) – 20,83
2017 20,83
2016 21
2015 21
2014 20,83
2013 20,92
2012 21
2011 21
2010 21,08
2009 21,08
2008 21
2007 21
2006 21,08
2005 21
2004 21,17

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *