Koronawirus a praca zdalna i dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego [Aktualizacja: 25-3-2020]

Z dniem 8 marca 2020 r. w życie weszła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Zawiera ona regulacje wychodzące naprzeciw sytuacjom, w których narasta zagrożenie epidemii koronawirusa i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi oraz wprowadzające niezbędne mechanizmy działania.

Dla pracodawców najważniejsze nowości to:

  • możliwość polecenia pracownikowi wykonywania obowiązków służbowych, w określonym czasie w domu (praca zdalna),
  • prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca

Przepis przedłużający o kolejne 14 dni dodatkowy zasiłek opiekuńczy (na tych samych zasadach co dotychczas) znajduje się w ustawie antykryzysowej, na uchwalenie której nadal czekamy. Potwierdził to Premier i rzecznik rządu, który zapewnił, że z ww. zasiłku będzie można skorzystać również wstecz (nowelizacja ma pozwalać, aby nowy okres dodatkowego zasiłku rozliczyć od kolejnego 14-dniowego cyklu, który przed nami).

Na chwilę obecną, jeśli ktoś nie wykorzystał limitu 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wówczas może nadal z niego korzystać, aż do wyczerpania wspomnianego limitu.

Pobierz za darmo „Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły


Poniżej brzmienie przepisów wprowadzających rozwiązania, o których mowa wyżej:

Mamy dla Ciebie publikację AKTUALIZOWANĄ NA BIEŻĄCO z tematyki: :

Pracodawca w Obliczu Koronawirusa - Aktualizowany Na Bieżąco! Wszystko o tym jak prowadzić/ratować biznes w czasie epidemii COVID-19

Art. 3.  W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje„.

O koronawirusie w kontekście prawa pracy możecie przeczytać także w naszym wcześniejszym tekście: Koronawirus a prawo pracy – wyjaśnienia PIP

Więcej szczegółów odnośnie wspomnianej na wstępie ustawy można znaleźć pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=265

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *