Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #1

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w ostatnim okresie najciekawszymi wyjaśnieniami resortu pracy, interpretacjami PIT i ZUS oraz orzeczeniami sądowymi z obszaru kadr i płac.

Poniżej PODCAST do odsłuchania w dowolnym momencie:

Spis zagadnień:

(po kliknięciu w odnośnik zostaniesz przeniesiony do tekstu opisującego interesujące Cię zagadnienie):

Czy zwrot pracownikowi poniesionych kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych może korzystać z wyłączenia z opodatkowania?

W jakiej wysokości płatnik może ustalać na potrzeby składkowe w przepisach wewnątrzzakładowych ekwiwalent określający wartość pieniężną świadczeń w naturze? Jak ustalać podstawę składek ZUS w przypadku świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikom i zleceniobiorcom zakwaterowania w lokalu mieszkalnym?

Zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu a przychód

Czy pracodawca ma obowiązek uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?

Czy zmiany warunków zatrudnienia dokonane na mocy ustawy o COVID-19 wpływają na podstawę zasiłków chorobowych i macierzyńskich i jakie w tym zakresie przygotowano zmiany w przepisach?

Kiedy odszkodowanie zasądzone byłemu pracownikowi przez sąd należy oskładkować?

Czy korzyści materialne wynikające bezpośrednio z zapisów umów o pracę wolne są od składek ZUS?

Czy podlega opodatkowaniu sfinansowanie pracownikowi mobilnemu wyżywienia, noclegów oraz przejazdów?

Kiedy należności za podróże zleceniobiorcy wolne są od podatku?

Kiedy można nie naliczać składek ZUS od ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej wypłacanego zleceniobiorcom lub pracownikom tymczasowym?

Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce

Czy opłacenie za obecnego lub byłego pracownika składek ZUS stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Czy opłacenie za obecnego lub byłego zleceniobiorcy składek ZUS stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Kiedy sfinansowanie posiłków na rzecz pracowników korzystać może ze zwolnienie z opodatkowania?

Czy stanowi przychód świadczenie polegające na zapewnieniu przez pracodawcę oddelegowanym pracownikom noclegu?

Kiedy podlegają opodatkowaniu zwroty kosztów wykorzystywania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych?

Na jakich zasadach można przekazywać pracownikom informacje PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

Kliknij i dołącz do grona użytkowników serwisu PREMIUM.SerwisKadrowego.pl

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.