Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS

ZUS

Od 29 września 2020 r. Ci, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 30 września wnioski te są jeszcze prostsze, a system podpowie, który wniosek wybrać i jak go wypełnić.

ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i wdraża na PUE ZUS nowe rozwiązania dla tych, którzy występują o wydanie zaświadczenia A1. Zaświadczenie A1 potwierdza podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Od 30 września na PUE ZUS będzie działał nowy kreator wniosku o wydanie tego zaświadczenia. Klient będzie odpowiadał na pytania a system na tej podstawie wybierze odpowiedni wniosek.

Kreator będzie również podpowiadał jak krok po kroku wypełnić wniosek. Gdy wnioskodawca poda wszystkie dane, powstanie komplet dokumentów – wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami.

W pierwszej kolejności klienci ZUS będą mogli korzystać z kreatora do wniosków o wydanie zaświadczenia A1 w sytuacji:

  • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Od 30 września na PUE ZUS pojawił się też wniosek ogólny (POG). Jest to wniosek, za pomocą którego będzie można przekazać do ZUS wyjaśnienie, zażalenie, skargę, podanie. Do takiego pisma będzie można dołączyć załącznik, który nie przekracza 1024.00 KB (dokument z załącznikami nie może przekraczać 5120.00 KB). Wniosek ogólny będzie można podpisać:

  • profilem PUE,
  • podpisem zaufanym (PZ ePUAP),
  • podpisem osobistym (e-dowodem),
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pozostałe wnioski – tak jak dotychczas – należy składać na formularzach odpowiednich do konkretnych spraw.

29 września 2020 r. po godz. 22:00 na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS z profili płatników usunięto niektóre wnioski, które zostały wypełnione ale nie zostały wysłane do ZUS (wnioski mają status dokumentu roboczego bądź znajdują się w zakładce [Zlecenia]). Dotyczy to wniosków: US-1, US-2, US-29, US-3, US-30, US-31, US-32, US-33, US-34, US-35, US-36, US-4, US-46, US-5, US-54, US-55, US-56, US-6 oraz ZUS-PEL.

Było to konieczne w związku z udostępnieniem od 30 września nowych wersji tych wniosków. Wnioski utworzone na dotychczasowych formularzach mogły zostać przesłane do ZUS elektronicznie najpóźniej do 29 września 2020 r. do godz. 22:00.

Źródło: ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł