Minimalne wynagrodzenie netto w 2022 r. czyli ile na rękę i jak rozliczyć płacę minimalną na liście płac wg Polskiego Ładu

Praktyczny kalkulator wynagrodzeń 2022 – Polski Ład

W myśl przyjętego przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 r. rozporządzenia, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. (przy pełnym etacie) wzrośnie do poziomu 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych do kwoty 19,70 zł brutto.

Kwota netto płacy minimalnej pracownika w 2022 r. wyniesie 2363,56 zł (przy zastosowaniu założeń wynikających z Polskiego Ładu).

Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej płacy właśnie w formie rozporządzenia.

Mowa tu o rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

 

Wynagrodzenie minimalne dla pracowników w 2022 r.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż ustawowe minimum płacowe z 2021 r. (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc.

Poniżej rozliczenie płacy minimalnej na liście płac uwzględniającej założenia Polskiego Ładu (a więc przede wszystkim brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku i wzrost do poziomu 425 zł kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek):

Wiersz / Poz. Składniki Działanie Kwota
1 Wynagrodzenie za pracę brutto 3 010,00 zł
2 Wynagrodzenie chorobowe 0,00 zł
3 Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3 010,00 zł
4 Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78 zł
5 Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15 zł
6 Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75 zł
7 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68 zł
8 Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
9 Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00 zł
10 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2 347,00 zł
11 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 425,00 zł
12 Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2347 zł × 17%) – 425 zł 0,00 zł
13 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 2 597,32 zł
14 Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 2597,32 zł × 9% 233,76 zł
15 Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
16 Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00 zł
17 Kwota netto 3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł 2 363,56 zł

 

Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług w 2022 r.

W 2022 r. minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego) – z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d stawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wyniesie 19,70 zł (wzrost o 1,40 zł w stosunku do roku 2021).

Źródło: publikacja „Mistrz Kadr i Płac”

 

Sprawdź praktyczny kalkulator do rozliczania wynagrodzeń pracowników uwzględniający założenia programu Polski Ład:

Jak rozliczać wynagrodzenia według założeń Polskiego Ładu
🧮 Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie wynagrodzenia pracowników według założeń Polskiego Ładu
Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników według założeń Polskiego Ładu?

Kliknij i Sprawdź

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł