Wpłaty do PPK po ustaniu zatrudnienia

Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na konieczność naliczenia i dokonania wpłat do PPK. W tym kontekście istotne jest wszakże jedynie posiadanie przez daną osobę statusu uczestnika PPK oraz to, czy przed wypłatą danego składnika wynagrodzenia nie złożyła ona deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Oznacza to, że pracodawca musi naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia, jeżeli przed wypłatą uczestnik PPK nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoba zatrudniona  staje się uczestnikiem PPK w momencie zawarcia dla niej umowy o prowadzenie PPK i pozostaje tym uczestnikiem bez względu na to, czy dokonuje wpłat do PPK (złożyła deklarację o rezygnacji) oraz pozostaje w zatrudnieniu w danym podmiocie, jak również bez względu na tytuł do ubezpieczeń społecznych oraz to czy zatrudniony podlega ubezpieczeniom dobrowolnie czy obligatoryjnie.

Dla obowiązku naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK istotne jest posiadanie przez daną osobę statusu uczestnika PPK oraz to, czy przed wypłatą danego składnika wynagrodzenia nie złożyła ona deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

A zatem, jeżeli już po ustaniu zatrudnienia uczestnik PPK otrzymuje wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK, to pracodawca jest zobowiązany do naliczenia wpłat do PPK od ww. wynagrodzenia. Z jednym jednak wyjątkiem. Otóż podmiot zatrudniający nie jest zobligowany do naliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego już po zakończeniu współpracy z zatrudnionym, w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK doszło do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK, zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika.

 

Przykład 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Pracownik będący uczestnikiem PPK zakończył zatrudnienie w spółce z o.o. z dniem 30 kwietnia 2021 r. W maju 2021 r. wypłacono mu nagrodę roczną za 2020 r. W związku z tym, że w okresie zatrudnienia nie złożył on deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, spółka była zobowiązana do naliczenia i dokonania wpłat do PPK od kwoty wspomnianej nagrody rocznej.

Źródło: publikacja „Mistrz Kadr i Płac”

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *