Wymiar czasu pracy 2022 + kalkulator

Wymiar czasu pracy 2022

Ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat wymiar czasu pracy w 2022 r.  łącznie wynosi w skali roku 2008 godzin czyli 251 roboczych dni (co oznacza 1 dzień roboczy mniej niż w roku 2021). Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2022 r. najwięcej mają do przepracowania w marcu (184 godz.), zaś najmniej – w styczniu – 152 godz.

Redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże wymiar czasu pracy w dowolnym miesiącu 2022 r. (oraz w ujęciu rocznym – we wszystkich miesiącach 2022 r.), dla dowolnego wymiaru etatu (w tym dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych).

Na mocy art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające);
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

W tym miejscu warto zadać pytanie o to, jak ustala się tzw. dni wystające, o których mowa powyżej? Otóż uwzględniamy tu dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc przykładowo w styczniu 2022 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 31 stycznia.

Święta obniżające w 2022 r. wymiar czasu pracy

W 2022 r. święta obniżające wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela) to:

 • 1 stycznia 2022 r. (sobota) – Nowy Rok,
 • 6 stycznia 2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli,
 • 18 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 16 czerwca 2022 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 26 grudnia 2022 r. (poniedziałek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

W 2022 r. jedno święto przypada w sobotę, tj. 1 stycznia. W związku z tym pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za to święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

Czas pracy w 2022 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 152 19 12 (wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę 1 stycznia)
Luty 160 20 8
Marzec 184 23 8
Kwiecień 160 20 10
Maj 168 21 10
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 168 21 10
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 176 22 8
Październik 168 21 10
Listopad 160 20 10
Grudzień 168 21 10
Łącznie 2008 251 114

 

Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2022 r.

M-c Wyliczenie czasu pracy
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia)

Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie od poniedziałku do piątku to 31 stycznia

II (40 godz. × 4 tyg.)
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”)
IV (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 18 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy)
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 3 maja)
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 16 czerwca czyli Boże Ciało)
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia)
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada)
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 dzień wolny za święto przypadające na 26 grudnia)

 

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 496 62 (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. x 4 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta: 1.01, 6.01)
IV-VI 496 62 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta: 18.04, 3.05, 16.06)
VII-IX 520 65 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto: 15.08)
X-XII 496 62 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 11.11, 26.12)
razem 2008 251

 

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 656 82 (40 godz. × 17 tyg.) – (8 godz. × 3 święta: 1.01, 6.01, 18.04)
V-VIII 680 85 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 3.05, 16.06, 15.08)
IX-XII 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta: 1.11, 11.11, 26.12)
razem 2008 251

 

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 992 124 (40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni „wystające”) – (8 godz. x 5 świąt: 1.01, 6.01, 18.04, 3.05, 16.06)
VII-XII 1016 127 (40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 4 święta: 15.08, 1.11, 11.11, 26.12)
razem 2008 251

 

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

Przykład

„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w styczniu 2022 r. wynosi 152 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 152 godzin x 1/2 etatu = 76 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 114 godz., zgodnie z wyliczeniem: 152 godzin x 3/4 etatu.

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 76 38 114
II 80 40 120
III 92 46 138
IV 80 40 120
V 84 42 126
VI 84 42 126
VII 84 42 126
VIII 88 44 132
IX 88 44 132
X 84 42 126
XI 80 40 120
XII 84 42 126
razem 1004 502 1506

 

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł