Jak ustalać czas pracy w 2022 r. w dowolnym okresie rozliczeniowym – kalkulator

Wymiar czasu pracy 2022

Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w 2022 r. ma do przepracowania łącznie 251 roboczych dni (2008 godz.). A ile powinien pracować w poszczególnych okresach bieżącego roku?

Odpowiadając na tak podstawione pytanie, trzeba mieć na uwadze, że czas pracy na dany okres rozliczeniowy ustala się w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie przepracuje pełnego okresu rozliczeniowego z powodu nawiązania lub ustania stosunku pracy w jego trakcie, obowiązujący go wymiar czasu pracy należy ustalić indywidualnie – stosownie do skróconego okresu (art. 1516 § 1 Kodeksu pracy).

Do wyznaczania liczby roboczogodzin w 2022 r. w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym, służy przygotowany przez redakcję SerwisKadrowego.pl praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże wymiar czasu pracy w dowolnie wskazanym okresie rozliczeniowym z lat 2016 – 2022 dla dowolnego wymiaru etatu (w tym m.in. dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych). (więcej…)

Wymiar czasu pracy 2022 + kalkulator

Wymiar czasu pracy 2022

Ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat wymiar czasu pracy w 2022 r.  łącznie wynosi w skali roku 2008 godzin czyli 251 roboczych dni (co oznacza 1 dzień roboczy mniej niż w roku 2021). Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2022 r. najwięcej mają do przepracowania w marcu (184 godz.), zaś najmniej – w styczniu – 152 godz.

Redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała praktyczny kalkulator, który w szybki sposób wskaże wymiar czasu pracy w dowolnym miesiącu 2022 r. (oraz w ujęciu rocznym – we wszystkich miesiącach 2022 r.), dla dowolnego wymiaru etatu (w tym dla pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników podmiotów leczniczych czyli tzw. pracowników medycznych).

(więcej…)