Wyższa dieta krajowa za podróż służbową od 28 lipca 2022 r.

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r.

Od 28 lipca 2022 r. dieta za dobę podróży krajowej wynosi 38 zł. Oznacza to, że stawkę diety przysługującej pracownikowi z tytułu wyjazdu na polecenie pracodawcy odbywanego w granicach RP podwyższono o 8 zł (z 30 zł). Przesądza o tym rozporządzenie Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481).

Wskutek nowej wysokości diety „krajowej”:

  • 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 7,60 zł (podwyżka z poziomu 6 zł),
  • ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety wynosi 57 zł (podwyżka z kwoty 45 zł), natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu po zmianach powinien następować w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 760 zł (było 600 zł).

Wspomniana podwyżka dotyczy również podmiotów prywatnych rozliczających podróże służbowe na zasadach przewidzianych w „budżetówce”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Wyższa dieta krajowa za podróż służbową od 28 lipca 2022 r.”

  1. […] Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe Wyższa dieta krajowa za podróż służbową od 28 lipca 2022 r. – zobacz nowy artykuł […]

Skomentuj artykuł