Wymiar czasu pracy w sierpniu 2022 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2022 r. wynosi:

  • 176 godzin;
  • 22 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w sierpniu 2022 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w sierpniu 2022 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 sierpnia przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca sierpnia, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w sierpniu 2022 r. pełne tygodnie to: 1-7.08, 8-14.08, 15-21.08, 22-28.08 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 sierpnia):  160 godz. + (8 godz. × 3 dni „wystające”);
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w sierpniu w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święto 15 sierpnia czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny): 160 godz. + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia).

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w sierpniu 2022 r. dla pełnoetatowca to 176 godz., co wynika z wyliczenia:

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia) = 176 godz.

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w sierpniu 2022 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 132 godz. (176 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 88 godz. (176 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 58,67 godz. (176 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 44 godz. (176 godz. x 1/4).


 

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022 w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł