Jak rozliczać listę płac z dietą ponad limit 38 zł (Polski Ład 2.0)

Zdarza się, że pracodawcy wypłacają zatrudnionym osobom z racji podróży służbowych diety ponad limit przewidziany w tzw. budżetówce (dla delegacji krajowych wynoszący od 28 lipca 2022 r. 38 zł za dobę podróży). W takich okolicznościach nadwyżkę ponad wspomniany limit należy opodatkować i oskładkować.

Przygotowaliśmy przykład listy płac, który pokazuje prawidłowy sposób rozliczania omawianej nadwyżki z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 r. przewidzianych w ramach Polskiego Ładu 2.0

 

Przykład

Pełnoetatowy pracownik opłacany stałym wynagrodzeniem w wysokości 6500 zł brutto, został wysłany na okres od 1 do 3 sierpnia 2022 r. w krajową podróż służbową, która łącznie trwała 57 godzin, za co przysługiwały mu trzy pełne diety (koszty przejazdów i noclegu pokrył bezpośrednio pracodawca). Z tego tytułu zakład pracy wypłacił mu wraz z pensją sierpniową 150 zł. W związku z tym, że „krajowa” dieta od 28 lipca br. wynosi 38 zł, do jego sierpniowego przychodu należało doliczyć 36 zł, zgodnie z wyliczeniem: 150 zł – (3 x 38 zł).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

W opisanym przypadku rozliczenie listy płac za 08/2022, uwzględniając fakt, iż ww. pracownik nie korzysta z „zerowego PIT”, zrezygnował z uczestniczenia w PPK, uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe (300 zł), powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 6.500,00 zł
Świadczenie pieniężne ozusowane i opodatkowane 36,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 6500 zł + 36 zł 6.536,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 6536 zł × 9,76% 637,91 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 6536 zł × 1,5% 98,04 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 6536 zł × 2,45% 160,13 zł
Suma składek na ub. społeczne 637,91 zł + 98,04 zł + 160,13 zł 896,08 zł
Stawka procentowa podatku 12%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje od lipca 2022 r. 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 6500 zł + 36 zł – 896,08 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 5.390,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (5390 zł × 12%) – 300 zł 346,80 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 6536 zł – 896,08 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 5.639,92 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 5639,92 zł × 9% 507,59 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 346,8 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 347,00 zł
Kwota netto 6500 zł + 36 zł – 896,08 zł – 507,59 zł – 347 zł 4.785,33 zł
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod. 114,00 zł
Kwota do wypłaty 4785,33 zł – 0 zł – 0 zł + 114 zł 4.899,33 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł