Wymiar czasu pracy we wrześniu 2022 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym wrzesień 2022 r. wynosi:

  • 176 godzin;
  • 22 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania we wrześniu 2022 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy we wrześniu 2022 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 września przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca września, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc we wrześniu 2022 r. pełne tygodnie to: 1-7.09, 8-14.09, 15-21.09, 22-28.09 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 i 30 września):  160 godz. + (8 godz. × 2 dni „wystające”).

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy we wrześniu 2022 r. dla pełnoetatowca to 176 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) = 176 godz.

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, we wrześniu 2022 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 132 godz. (176 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 88 godz. (176 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 58,67 godz. (176 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 44 godz. (176 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2022 w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.