Podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna

Ministerstwo Finansów jeszcze w 2020 r. wyraziło stanowisko, że niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, i gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Ku uciesze płatników i podatników, resort finansów w 2023 r. potwierdził, iż przedstawione stanowisko pozostaje aktualne także w odniesieniu do pracy zdalnej świadczonej od 7 kwietnia 2023 r. na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

MF opublikowało wszakże na stronie podatki.gov.pl twierdzącą odpowiedź na zapytanie w kwestii tego, czy w kontekście wprowadzenia przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy fiskus podtrzymuje stanowisko, że jeśli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (i pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę ani zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy), to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy na polecenie pracodawcy (praca zdalna), pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł), o ile złożone zostało stosowne oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do ww. kosztów.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

We wspomnianej odpowiedzi wyjaśniono, iż prezentowane w zapytaniu stanowisko dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT przysługujących pracownikom wykonującym pracę w formie zdalnej pozostaje aktualne również w kontekście pracy zdalnej uregulowanej na stałe ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 7 kwietnia 2023 r.

Odpowiedzi na więcej tego typu pytań znajdziecie w cenionej publikacji: „Mistrz Kadr i Płac”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł