Jak ustalać wysokość / obliczać zasiłek macierzyński od 26 kwietnia 2023 r. (po zmianie przepisów w ramach work-life balance)

Work-life balance

Znaczące modyfikacje wprowadzone ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz 641) dotknęły także obszaru ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego. W tym zakresie należy szczególną uwagę zwrócić na przepisy przejściowe.

Aby poruszona materia stała się bardziej przyswajalna, redakcja SerwisKadrowego.pl przygotowała przykład pokazujący od strony praktycznej to, jak rozumieć nowe regulacje.

Ubezpieczeni, którzy 26 kwietnia 2023 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej z 9 marca 2023 r., pobierali zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami K.p. jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, na swój wniosek zgłoszony w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia obowiązywania nowych rozwiązań prawnych powinni otrzymać zasiłek macierzyński w wysokości określonej w zmienionych przepisach. Zasiłek macierzyński w „nowej” wysokości przysługuje przez okres od dnia 26 kwietnia 2023 r. do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego (art. 39 ustawy z 9 marca 2023 r.).

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Do zasiłku macierzyńskiego w wysokości ustalonej według nowych regulacji uprawniono także ubezpieczonych, którzy co prawda wystąpili o zasiłek macierzyński, ale nie rozpoczęli pobierania tego świadczenia w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej. W celu skorzystania z tego przywileju powinni oni ponownie złożyć wniosek o zasiłek w terminie 21 dni od 26 kwietnia 2023 r.  (art. 40 ustawy z 9 marca 2023 r.).

Brak złożenia ww. wniosków oznacza korzystanie z zasiłku macierzyńskiego na zasadach sprzed modyfikacji przepisów.

Co istotne, ubezpieczonych, którzy w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2023 r., posiadali prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części lub wykorzystał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zasiłkowej w brzmieniu sprzed zmiany, uprawniono do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej wedle nowych uregulowań za okres „wydłużonego” urlopu rodzicielskiego udzielonego im mocą przepisów przejściowych (art. 41 ustawy z 9 marca 2023 r.).

Pobierz za darmo wzór wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w wysokości przewidzianej po nowelizacji przepisów obowiązującej od 26 kwietnia 2023 r.:

 

Przykład

Pracownica łódzkiej spółki jawnej urodziła syna w dniu 22 stycznia 2023 r. i z tego powodu powinna otrzymywać zasiłek macierzyński – co do zasady – w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres:

  • urlopu macierzyńskiego do 10 czerwca 2023 r.,
  • urlopu rodzicielskiego od 11 czerwca 2023 r. do 20 stycznia 2024 r.

Ponieważ w dniu 26  kwietnia 2023 r. pracownica otrzymywała zasiłek macierzyński, to od tego dnia do 20 stycznia 2024 r. ww. zasiłek wynosić powinien 81,5% podstawy wymiaru, albowiem pracownica złożyła 27 kwietnia pracodawcy wniosek o zasiłek na wspomnianym poziomie (a więc „zmieściła się” w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów).

Ustalenie wysokości kwietniowego zasiłku macierzyńskiego w opisanym przypadku (przy uwzględnieniu faktu, iż wynagrodzenie pracownicy od początku jej zatrudnienia jest stałe i wynosi 4400 zł brutto) powinno wyglądać następująco:

4400 zł – (4400 zł x 13,71%) = 3796,76 zł x 12 m-cy : 12 m-cy;

3796,76 zł : 30 dni = 126,56 zł x 80% = 101,25 zł;

101,25 zł x 25 dni (od 1 do 25 kwietnia) = 2531,25 zł;

126,56 zł x 81,5% = 103,15 zł;

103,15 zł x 5 dni (od 26 do 30 kwietnia) = 515,75 zł;

2531,25 zł + 515,75 zł = 3047 zł.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł