Minimalne wynagrodzenie pracownika netto w 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Po podwyżce pracowniczej, ustawowej płacy minimalnej zawsze pojawia się pytanie: a ile po zmianie wynosi minimalne wynagrodzenie netto? Odpowiedź powinna brzmieć: to zależy. A od czego? Przede wszystkim od wymiaru etatu zatrudnionego, od tego do jakich kosztów uzyskania przychodu jest uprawniony, czy zawnioskował o stosowanie kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe, czy jest uczestnikiem PPK oraz czy korzysta z tzw. „zerowego PIT”.

Z uwagi na powyższe, dla pełnoetatowca płaca minimalna netto od stycznia 2024 r. to czasem 3.221,98 zł, a niekiedy np. 3.330,98 zł. To oczywiście nie są jedyne możliwe wartości.

Płaca minimalna brutto pracownika

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893), ustawowe minimum płacowe brutto wynosi:

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni
 • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.4.242 zł,
 • w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.4.300 zł.

Wskazane kwoty ulegają proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do wymiaru czasu pracy zatrudnionego.

 

Płaca minimalna netto pracownika

To, ile w 2024 r. wynosi minimalne wynagrodzenie netto zobrazujmy poniższymi przykładami.

 

Przykład

Zatrudniony na cały etat 34-letni pracownik:

 • w umowie o pracę ma zagwarantowane prawo do stałej pensji na poziomie ustawowej płacy minimalnej;
 • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
 • nie jest uczestnikiem PPK.

Uwzględniając przedstawione informacje, listy płac za styczeń i lipiec 2024 r. powinny wyglądać jak poniżej: 

Styczeń 2024 r. Lipiec 2024 r.
Składniki Działanie Kwota Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto 4.242,00 zł 4.300,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 4242 zł 4.242,00 zł 4300 zł 4.300,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4242 zł × 9,76% 414,02 zł 4300 zł × 9,76% 419,68 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 4242 zł × 1,5% 63,63 zł 4300 zł × 1,5% 64,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4242 zł × 2,45% 103,93 zł 4300 zł × 2,45% 105,35 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 414,02 zł + 63,63 zł + 103,93 zł 581,58 zł 419,68 zł + 64,5 zł + 105,35 zł 589,53 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4242 zł – 581,58 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.410,00 zł 4300 zł – 589,53 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.460,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (3410 zł × 12%) – 300 zł 109,20 zł (3460 zł × 12%) – 300 zł 115,20 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4242 zł – 581,58 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.660,42 zł 4300 zł – 589,53 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.710,47 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3660,42 zł × 9% 329,44 zł 3710,47 zł × 9% 333,94 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 109,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 109,00 zł 115,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 115,00 zł
Kwota netto 4242 zł – 581,58 zł – 329,44 zł – 109 zł 3.221,98 zł 4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 115 zł 3.261,53 zł

 

   Gdyby założyć, że pracownik, o którym mowa powyżej, ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 150 zł, wówczas wyliczenia styczniowe i lipcowe powinny przedstawiać się następująco:

Styczeń 2024 r. Lipiec 2024 r.
Składniki Działanie Kwota Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto 4.242,00 zł 4.300,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 4242 zł 4.242,00 zł 4300 zł 4.300,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4242 zł × 9,76% 414,02 zł 4300 zł × 9,76% 419,68 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 4242 zł × 1,5% 63,63 zł 4300 zł × 1,5% 64,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4242 zł × 2,45% 103,93 zł 4300 zł × 2,45% 105,35 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 414,02 zł + 63,63 zł + 103,93 zł 581,58 zł 419,68 zł + 64,5 zł + 105,35 zł 589,53 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4242 zł – 581,58 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.410,00 zł 4300 zł – 589,53 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.460,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 150,00 zł 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (3410 zł × 12%) – 150 zł 259,20 zł (3460 zł × 12%) – 150 zł 265,20 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4242 zł – 581,58 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.660,42 zł 4300 zł – 589,53 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.710,47 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3660,42 zł × 9% 329,44 zł 3710,47 zł × 9% 333,94 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 259,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 259,00 zł 265,2 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 265,00 zł
Kwota netto 4242 zł – 581,58 zł – 329,44 zł – 259 zł 3.071,98 zł 4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 265 zł 3.111,53 zł

 

 

Przykład (z uwzględnieniem wpłat na PPK)

Zatrudniony na cały etat 40-letni pracownik:

 • zgodnie z umową o pracę ma prawo do stałej pensji na poziomie płacy minimalnej (wypłacanej zawsze na koniec danego miesiąca);
 • jest uczestnikiem PPK w związku z czym wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5%, zaś wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2% (wpłaty te są opłacane do instytucji finansowej zawsze w pierwszych dniach miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały pobrane z pensji);
 • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Biorąc powyższe pod uwagę, rozliczenie list płac za styczeń i lipiec 2024 r. (w pełni przepracowane) powinno wyglądać jak poniżej:

Styczeń 2024 r. Lipiec 2024 r.
Składniki Działanie Kwota Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto 4.242,00 zł 4.300,00 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania (opłacona do instytucji finansowej w styczniu a naliczona od wynagrodzenia za grudzień 2023 r. wynoszącego 3600 zł) 3600 zł × 1,5% 54,00 zł 4242 zł × 1,5% (Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania – opłacona do instytucji finansowej w lipcu a naliczona od wynagrodzenia czerwcowego wynoszącego 4242 zł) 63,63 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 4242 zł 4.242,00 zł 4300 zł 4.300,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4242 zł × 9,76% 414,02 zł 4300 zł × 9,76% 419,68 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 4242 zł × 1,5% 63,63 zł 4300 zł × 1,5% 64,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4242 zł × 2,45% 103,93 zł 4300 zł × 2,45% 105,35 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 414,02 zł + 63,63 zł + 103,93 zł 581,58 zł 419,68 zł + 64,5 zł + 105,35 zł 589,53 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 4242 zł + 54 zł – 581,58 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.464,00 zł 4300 zł + 63,63 zł – 589,53 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 3.524,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) (3464 zł × 12%) – 300 zł 115,68 zł (3524 zł × 12%) – 300 zł 122,88 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4242 zł – 581,58 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.660,42 zł 4300 zł – 589,53 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.710,47 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3660,42 zł × 9% 329,44 zł 3710,47 zł × 9% 333,94 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 115,68 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 116,00 zł 122,88 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 123,00 zł
Kwota netto 4242 zł – 581,58 zł – 329,44 zł – 116 zł 3.214,98 zł 4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 123 zł 3.253,53 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 4242 zł × 2% 84,84 zł 4300 zł × 2% 86,00 zł
Kwota do wypłaty 3214,98 zł – 84,84 zł – 0 zł + 0 zł 3.130,14 zł 3253,53 zł – 86 zł – 0 zł + 0 zł 3.167,53 zł

 

 

Przykład (z uwzględnieniem „zerowego PIT”)

Zatrudniony na 1/2 etatu 36-letni pracownik:

 • zgodnie z umową o pracę ma prawo do stałej pensji na poziomie ustawowej płacy minimalnej w proporcji do wymiaru etatu;
 • uprawniony jest do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (250 zł) oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 150 zł;
 • korzysta z ulgi dla rodzin 4+;
 • nie jest uczestnikiem PPK.

Uwzględniając przedstawione informacje, listy płac za styczeń i lipiec 2024 r. powinny wyglądać jak poniżej: 

Styczeń 2024 r. Lipiec 2024 r.
Składniki Działanie Kwota Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto 4242 zł x 1/2 etatu 2.121,00 zł 4300 zł x 1/2 etatu 2.150,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 2121 zł 2.121,00 zł 2150 zł 2.150,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 2121 zł × 9,76% 207,01 zł 2150 zł × 9,76% 209,84 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 2121 zł × 1,5% 31,82 zł 2150 zł × 1,5% 32,25 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 2121 zł × 2,45% 51,96 zł 2150 zł × 2,45% 52,68 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 207,01 zł + 31,82 zł + 51,96 zł 290,79 zł 209,84 zł + 32,25 zł + 52,68 zł 294,77 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 150,00 zł 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2121 zł – 290,79 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.830,21 zł 2150 zł – 294,77 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 1.855,23 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego w Poz. 12 podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 1830,21 zł × 9% 164,72 zł 1855,23 zł × 9% 166,97 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00 zł 0,00 zł
Kwota netto 2121 zł – 290,79 zł – 164,72 zł – 0 zł 1.665,49 zł 2150 zł – 294,77 zł – 166,97 zł – 0 zł 1.688,26 zł

 

Gdyby założyć, że pracownik, o którym mowa powyżej, pracuje w pełnym wymiarze godzin, wówczas wyliczenia styczniowe i lipcowe powinny przedstawiać się następująco:

Styczeń 2024 r. Lipiec 2024 r.
Składniki Działanie Kwota Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto 4.242,00 zł 4.300,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 4242 zł 4.242,00 zł 4300 zł 4.300,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 4242 zł × 9,76% 414,02 zł 4300 zł × 9,76% 419,68 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 4242 zł × 1,5% 63,63 zł 4300 zł × 1,5% 64,50 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 4242 zł × 2,45% 103,93 zł 4300 zł × 2,45% 105,35 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 414,02 zł + 63,63 zł + 103,93 zł 581,58 zł 419,68 zł + 64,5 zł + 105,35 zł 589,53 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł podstawa opodatkowania wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 150,00 zł 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł zaliczka podatkowa wynosi 0 zł, gdyż cały przychód korzysta ze zwolnienia z podatku 0,00 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 4242 zł – 581,58 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.660,42 zł 4300 zł – 589,53 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.710,47 zł
Składka zdrowotna 3660,42 zł × 9% 329,44 zł 3710,47 zł × 9% 333,94 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00 zł 0,00 zł
Kwota netto 4242 zł – 581,58 zł – 329,44 zł – 0 zł 3.330,98 zł 4300 zł – 589,53 zł – 333,94 zł – 0 zł 3.376,53 zł

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł