Wymiar czasu pracy w styczniu 2024 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy kadry i płace

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym styczeń 2024 r. wynosi:

  • 168 godzin;
  • 21 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w styczniu 2024 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w styczniu 2024 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 stycznia przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca stycznia, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w styczniu 2024 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 stycznia):  160 godz. + (8 godz. × 3 dni „wystające”);
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w styczniu w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta przypadające na 1 i 6 stycznia): 184 godz. – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia*).

 

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w styczniu 2024 r. dla pełnoetatowca to 168 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia*) = 168 godz.

 

* W 2024 r. święto 6 stycznia przypada w sobotę, co sprawia, że pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za ww. święto. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w styczniu 2024 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 126 godz. (168 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 84 godz. (168 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 56 godz. (168 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 42 godz. (168 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2024

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł