Kalkulator wynagrodzeń 2024 (umowa o pracę) – brutto na netto i netto na brutto

Kalkulatory dla kadr i płac

Rozliczanie list płac (a więc wynagrodzeń i innych świadczeń) pracowników nie należy do najprostszych. Mnogość i poziom skomplikowania przepisów zusowskich oraz tych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, sprawia, że „płacowcy” nie mają łatwego życia. 

Z tego powodu, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe kalkulatory wynagrodzeń na rok 2024, które:

  • wskazują prawidłowe wyniki wyliczeń na liście płac zawierającej nie tylko ozusowane wynagrodzenie za pracę, ale również np. składniki płacy zwolnione z oskładkowania, zasiłki i wynagrodzenie za chorobę, wpłaty do PPK czy inne świadczenia pozapłacowe;
  • oprócz prostego interfejsu zawierają dokładną prezentację sposobu wykonania poszczególnych obliczeń, dzięki czemu użytkownik dowiaduje się w mgnieniu oka, skąd dana wartość na liście płac się wzięła i dlaczego.

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Wyliczenie kwoty netto w przypadku pracownika krok po kroku

Składki ZUS

Krok 1. Wyliczenie należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (przy uwzględnieniu faktu, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy).

 

Ustalanie kwoty dochodu

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.

Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów (250 zł lub 300 zł, ewentualnie 50% przy należnościach związanych z przeniesieniem praw autorskich), o ile pracownik nie zrezygnował z ich stosowania.

Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.

Ustalanie kwoty zaliczki podatkowej

Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez odpowiednią stawkę procentową podatku (12% lub 32%).

Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o odpowiednią kwotę zmniejszającą (pod warunkiem zawnioskowania o to przez pracownika np. na opracowanym przez MF druku PIT-2 albo w inny sposób przyjęty u płatnika).

Krok 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Netto

Krok 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

 

 

Do rozliczania należności pracowniczych polecamy nasze kalkulatory wynagrodzeń na 2024 r. w pełnej wersji:

Jak rozliczać listę płac pracownika w 2024 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 stycznia 2024 r. 
Jak rozliczać listę płac pracownika w 2024 r.?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika w ujęciu rocznym
Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2024 r. przeliczać wynagrodzenie pracownika netto na brutto
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika – przeliczanie netto na brutto
Jak w 2024 r. przeliczać wynagrodzenie pracownika netto na brutto?

Kliknij i Sprawdź

 

Jak w 2024 r. przeliczać wynagrodzenie pracownika netto na brutto w ujęciu rocznym
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2024 pracownika – przeliczanie netto na brutto w ujęciu rocznym
Jak w 2024 r. przeliczać wynagrodzenie pracownika netto na brutto w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przykład

  Poniżej rozliczenie listy płac według przepisów obowiązujących w 2024 r. w przypadku 33-letniego pracownika (niebędącego uczestnikiem PPK):

  • otrzymującego co miesiąc stałą pensję na poziomie 5.000 zł brutto;
  • uprawnionego do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (na mocy złożonego PIT-2):

 

Składniki Działanie Kwoty w zł
Wynagrodzenie za pracę   5.000,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 5000 zł 5.000,00
Składka na ub. emerytalne 5000 zł × 9,76% 488,00
Składki na ub. rentowe 5000 zł × 1,5% 75,00
Składka na ub. chorobowe 5000 zł × 2,45% 122,50
Suma składek na ub. społeczne 488 zł + 75 zł + 122,5 zł 685,50
Stawka procentowa podatku   12%
Koszty uzyskania przychodu   250,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 5000 zł – 685,5 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł 4.065,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową   150,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12)  (4065 zł × 12%) – 150 zł 337,80
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 5000 zł – 685,5 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 4.314,50
Składka zdrowotna 4314,5 zł × 9% 388,31
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 337,8 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 338,00
Kwota netto 5000 zł – 685,5 zł – 388,31 zł – 338 zł 3.588,19

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł