Jak udokumentować staż pracy za granicą

Artykuły z obszaru prawa pracy oraz zmiany w Kodeksie pracy opisane prostym językiem

Osoby zajmujące się tematyką kadrową nierzadko spotykają się z pytaniem: Jak udokumentować staż pracy za granicą, aby pracodawca zaliczył go do uprawnień pracowniczych? Czy wystarczy np. potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym?

 

Mierząc się z powyższym zagadnieniem w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

Wskazany przepis jasno wskazuje, że do stażu pracy, od którego zależy m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego, można zaliczyć wszelką udokumentowaną pracę na rzecz innego pracodawcy poza granicami Polski, niezależnie od kraju, w którym miały miejsce oraz bez względu na obywatelstwo pracownika. Z dokumentu musi jednak wynikać, że praca była świadczona na rzecz pracodawcy oraz okres zatrudnienia.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez resort pracy, pracownik może potwierdzić zagraniczne okresy zatrudnienia wszelkimi dokumentami, które uprawdopodobniają fakt zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, przedstawiając np. umowę o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia czy zaświadczenia dotyczące podleganiu ubezpieczeniu społecznemu. Nie musi być to więc odpowiednik polskiego świadectwa pracy.

Co do zasady, z zaświadczenia o którym mowa w pytaniu wynika jedynie okres objęcia ubezpieczeniem społecznym, natomiast nie ma w nim informacji dotyczącej wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Przekładając taki dokument pracodawca może wymagać od pracownika dodatkowego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia, np. obowiązującej we wskazanych okresach umowy.

Źródło: PIP

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł