Wymiar czasu pracy w maju 2024 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy kadry i płace

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym maj 2024 r. wynosi:

  • 160 godzin;
  • 20 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w maju 2024 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w maju 2024 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 maja przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca maja, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w maju 2024 r. pełne tygodnie to: 1-7.05, 8-14.05, 15-21.05, 22-28.05 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 maja):  160 godz. + (8 godz. × 3 dni „wystające”),
  • odjęcie od otrzymanej wartości po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w maju w dniu innym niż niedziela (chodzi tu więc o święta przypadające na 1, 3 i 30 maja): 184 godz. – (8 godz. × 3 dni świąteczne przypadające na 1, 3 i 30 maja).

 

Najnowsze zmiany przepisów w kadrach i płacach aktualizowane na bieżąco!

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w maju 2024 r. dla pełnoetatowca to 160 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 dni świąteczne przypadające na 1, 3 i 30 maja).

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w maju 2024 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 120 godz. (160 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 80 godz. (160 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 53,33 godz. (160 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 40 godz. (160 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2024

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł