Studia i szkolenia na koszt zakładu dla zleceniobiorców a podatek

Dofinansowania przyznawane przez pracodawcę w ramach programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podjęcie studiów II stopnia, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych oraz kursu nauki języka angielskiego: w przypadku pracowników są wolne od zaliczek podatkowych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku współpracowników czyli np. zleceniobiorców i osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło podlegają w…

czytaj więcej ➤