Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji i wykształcenia pracowników (kursy, szkolenia, studia) a składki ZUS i PIT

Wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika (np. na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych), z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego, wolna jest od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy: § 2 ust. 29 rozporządzenia składkowego,…

czytaj więcej ➤

Studia i szkolenia na koszt zakładu dla zleceniobiorców a podatek

Dofinansowania przyznawane przez pracodawcę w ramach programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych na podjęcie studiów II stopnia, studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych oraz kursu nauki języka angielskiego: w przypadku pracowników są wolne od zaliczek podatkowych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku współpracowników czyli np. zleceniobiorców i osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło podlegają w…

czytaj więcej ➤