Wymiar czasu pracy 2018

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Wymiar czasu pracy w 2018 r. wyliczony zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika pełnoetatowego jest o 8 godzin (jeden dzień roboczy) wyższy niż w 2017 r.  Łączna ilość dni i godzin pracujących w 2018 r. to odpowiednio 251 oraz 2008.

W 2018 r. jedno święto – te z 6 stycznia 2018 r. – wypada w sobotę. W związku z tym pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 Kodeksu pracy, do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), jednego dodatkowego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym obejmującym występowanie tego święta.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, w celu wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym należy:

 • przemnożyć przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodać do otrzymanej liczby liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8;
 • odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

 

Czas pracy w 2018 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 168 21 10 w tym 1 dzień wolnego za święto 6 stycznia przypadające w sobotę
Luty 160 20 8
Marzec 176 22 9
Kwiecień 160 20 10
Maj 160 20 11
Czerwiec 168 21 9
Lipiec 176 22 9
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 160 20 10
Październik 184 23 8
Listopad 168 21 9
Grudzień 152 19 12
Łącznie 2008 251 114

 

Święta obniżające w 2018 r. wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela):

 • 1 stycznia – Nowy Rok (poniedziałek),
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (sobota),
 • 2 kwietnia – drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja – Święto Państwowe (wtorek),
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (czwartek),
 • 31 maja – dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa),
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych (czwartek),
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (wtorek),
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (środa).

 

Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2018 r.

M-c Wyliczenie czasu pracy
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 2 święta)
II (40 godz. × 4 tyg.)
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)
IV (40 godz. × 4 tyg.)  (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 1 święto)
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 3 święta)
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) – (8 godz. × 1 święto)
IX (40 godz. × 4 tyg.)
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) – (8 godz. × 1 święto)
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 2 święta)

 

Informator Kadrowo - Płacowy 2018
Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2018 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 504 63 (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) – (8 godz. × 2 święto)
IV-VI 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta)
VII-IX 512 64 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 1 święto)
X-XII 504 63 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta)
razem 2008 251

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe (2018 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 664 83 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta)
V-VIII 680 85 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) – (8 godz. × 4 święta)
IX-XII 664 83 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) – (8 godz. × 3 święta)
razem 2008 251

 

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe (2018 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 992 124 (40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 5 dni) – 8 godz. x 6 świąt
VII-XII 1016 127 (40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień) – (8 godz. x 4 święta)
razem 2008 251

 

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

Przykład
„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w styczniu 2018 r. wynosi 168 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 168 godzin x 1/2 etatu = 84 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 126 godz., zgodnie z wyliczeniem: 168 godzin x 3/4 etatu

 

Wymiar czasu pracy w 2018 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 84 42 126
II 80 40 120
III 88 44 132
IV 80 40 120
V 80 40 120
VI 84 42 126
VII 88 44 132
VIII 88 44 132
IX 80 40 120
X 92 46 138
XI 84 42 126
XII 76 38 114
razem 1004 502 1506

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *