Świadczenia z okazji Świąt a podatek i składki ZUS 2017

Okres przedświąteczny to czas, w którym pracownicy nierzadko mogą liczyć na dodatkowe świadczenia z okazji Świąt od swych pracodawców. Najczęściej są to premie pieniężne, bony towarowe, paczki świąteczne, upominkowe karty przedpłacone czy zapomogi. W zależności od źródła ich finansowania różne są konsekwencje w zakresie podatku i składek zusowskich. Aby przybliżyć szczegóły dotyczące tej materii, przygotowaliśmy czytelną tabelę.

Rodzaj świadczenia świątecznego

Źródło finansowania

Środki obrotowe ZFŚS Fundusz socjalno-bytowy
Bony towarowe
 • opodatkowane
 • oskładkowane
 • opodatkowane
 • zwolnione z oskładkowania (pod warunkiem uwzględniania kryterium socjalnego)
 • opodatkowane
 • zwolnione z oskładkowania do wysokości odpisu podstawowego na zfśs wynoszącego w 2017 r. i w 2018 r. 1.185,66 zł
Paczki, upominki rzeczowe
 • opodatkowane
 • oskładkowane, chyba że zostały spełnione warunki wskazane w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego, w myśl którego podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług
 • zwolnione z oskładkowania (pod warunkiem uwzględniania kryterium socjalnego)
 • zwolnione od podatku, jeżeli w danym roku ich wartość wraz z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi sfinansowanymi z zfśs (lub funduszy związków zawodowych) uzyskanymi przez pracownika, nie przekroczyła 1000 zł (ewentualna nadwyżka ponad 1000 zł podlega opodatkowaniu) – do końca 2017 r. ww. limit wynosił 380 zł
Karty przedpłacone
 • opodatkowane
 • oskładkowane
Zapomoga przyznana ze względu na trudną sytuację materialną
 • opodatkowane
 • oskładkowane
Premie na Święta
 • opodatkowane
 • oskładkowane
nie mogą być finansowane z zfśs nie mogą być finansowane z funduszu socjalno-bytowego

Szerzej o sposobie rozliczania prezentów i świadczeń z okazji Świąt, jubileuszu firmy itp. piszemy w tekście: Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe przyznawane zleceniobiorcom i pracownikom

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , , , , :

Wszystkie sposoby na niższy ZUS

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *