Umowa zlecenia z Ukraińcem a podatek i certyfikat rezydencji

Zawarta przez polską firmę umowa zlecenia z Ukraińcem, na wykonywanie określonych prac na terenie RP, wymaga przede wszystkim właściwego jej rozliczenia z podatku. Sposób jego dokonania zależy od długości pobytu obcokrajowca w Polsce, ośrodka jego interesów życiowych oraz od tego, czy przedstawi on certyfikat rezydencji czy też nie.

Obywatel Ukrainy, który nie udokumentuje swojej rezydencji certyfikatem rezydencji (i który nie posiada w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych), od wynagrodzenia otrzymywanego za zlecenie realizowane na obszarze naszego kraju powinien mieć pobierane przez płatnika zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% (na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), ale wyłącznie do 183 dnia „polskiego pobytu” w roku podatkowym. Po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym, zleceniodawca powinien zacząć pobierać podatek na zasadach ogólnych (czyli zaliczki podatkowe), traktując Ukraińca od tego momentu (od momentu przekroczenia 183 dni) jako osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP.

W takich okolicznościach po zakończeniu roku podatkowego podmiot zatrudniający powinien wystawić:

  • dwie informacje podatkoweIFT-1R za okres pobytu cudzoziemca-zleceniobiorcy do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki podatkowej,
  • dwie deklaracje: PIT-8AR (z wykazaniem kwot dotyczących przychodów opodatkowanych ryczałtem) i PIT-4R (z wykazaniem kwot dotyczących przychodów opodatkowanych na ogólnych zasadach).

Jeśli Ukrainiec-zleceniobiorca dostarczyłby ukraiński certyfikat rezydencji, wówczas należałoby zastosować postanowienia polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej umowy, przychód uzyskany w ramach umowy zlecenia (posiadającej charakter samodzielnej działalności) podpisanej w Polsce, powinien zostać rozliczony na Ukrainie. Oznacza to, że na polskim pracodawcy jako zleceniodawcy nie ciążyłyby wtedy obowiązki płatnika i nie musiałby on naliczać i odprowadzać podatku od świadczeń należnych obywatelowi Ukrainy.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPB4.4511.824.2016.1.KK.

Gdyby zaś wykonawca zlecenia posiadający obywatelstwo Ukraińskie posiadał w Polsce ośrodek interesów życiowych, wówczas powinien być opodatkowany według zasad ogólnych (nawet jeśli jego pobyt na terenie RP byłby krótszy niż 183 dni).

 

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *