Wymiar czasu pracy 2019

Wymiar czasu pracy w 2019 r. ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika pełnoetatowego łącznie wyniesie w skali roku 2008 godzin czyli 251 roboczych dni. Pracownicy pełnoetatowi zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy w 2019 r. najwięcej mają do przepracowania w lipcu i październiku (184 godz.), zaś najmniej – w czerwcu i listopadzie – tylko 152 godz.

W 2019 r. żadne ze świąt nie przypada na sobotę, więc pracodawca nie musi z tego tytułu wyznaczać żadnego dodatkowego dnia wolnego. 

Na mocy art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym niezbędne jest:

 • przemnożenie przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy) liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym;
 • dodanie do otrzymanej wartości liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające);
 • odjęcie po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w okresie rozliczeniowym i w dniu innym niż niedziela.

W tym miejscu warto zadać pytanie o to, jak ustala się tzw. dni wystające, o którym mowa powyżej? Otóż uwzględniamy tu dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc przykładowo w styczniu 2019 r. pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie to 29, 30 i 31 stycznia.

Baza niezbędnych kalkulatorów płacowych w jednej aplikacji!

 

Święta obniżające w 2019 r. wymiar czasu pracy

Obchodzone w Polsce święta wskazuje ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

W 2019 r. święta obniżające wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela) to:

 • 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok,
 • 22 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy,
 • 3 maja (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • 20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

Czas pracy w 2019 r.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych
Styczeń 176 22 9
Luty 160 20 8
Marzec 168 21 10
Kwiecień 168 21 9
Maj 168 21 10
Czerwiec 152 19 11
Lipiec 184 23 8
Sierpień 168 21 10
Wrzesień 168 21 9
Październik 184 23 8
Listopad 152 19 11
Grudzień 160 20 11
Łącznie 2008 251 114

 

Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2019 r.

M-c Wyliczenie czasu pracy
I (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 1 stycznia)
II (40 godz. × 4 tyg.)
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
IV (40 godz. × 4 tyg.)  (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 22 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy)
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 3 maja)
VI (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 20 czerwca czyli Boże Ciało)
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”)
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia)
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”)
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”)
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta wypadające 1 i 11 listopada)
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 25 i 26 grudnia)

 

Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe (2019 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-III 504 63 (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto)
IV-VI 488 61 (40 godz. × 13 tyg.) – (8 godz. × 4 święta)
VII-IX 520 65 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. x 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto)
X-XII 496 62 (40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 4 święta)
razem 2008 251

 

Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe (2019 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-IV 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta)
V-VIII 672 84 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 4 święta)
IX-XII 664 83 (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 4 święta)
razem 2008 251

 

Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe (2019 r.)
okres godziny dni obliczenie wymiaru czasu pracy
I-VI 992 124 (40 godz. x 25 tyg.) + (8 godz. x 4 dni „wystające”) – (8 godz. x 5 świąt)
VII-XII 1016 127 (40 godz. x 26 tyg.) + (8 godz. x 2 dni „wystające”) – (8 godz. x 5 świąt)
razem 2008 251

 

Dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie.

Przykład
„Pełnoetatowy” wymiar czasu pracy w styczniu 2019 r. wynosi 176 godzin. Dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, wymiar czasu pracy oblicza się proporcjonalnie: 176 godzin x 1/2 etatu = 88 godz. Analogicznie dla: 3/4 etatu styczniowy wymiar czasu pracy wynosi 132 godz., zgodnie z wyliczeniem: 176 godzin x 3/4 etatu

 

Wymiar czasu pracy w 2019 r. pracowników zatrudnionych na część etatu w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych

Liczba godzin dla zatrudnionego na
M-c 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I 88 44 132
II 80 40 120
III 84 42 126
IV 84 42 126
V 84 42 126
VI 76 38 114
VII 92 46 138
VIII 84 42 126
IX 84 42 126
X 92 46 138
XI 76 38 114
XII 80 40 120
razem 1004 502 1506

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł