Wartość paliwa zawiera się w ryczałcie 250 zł i 400 zł

Zryczałtowany przychód (250 zł lub 400 zł) przypisywany zatrudnionym z tytułu korzystania przez nich z firmowego auta do celów prywatnych, obejmuje również wartość paliwa. Już od dłuższego czasu na takim stanowisku stoją sądy. Ostatnio z poglądem tym w końcu zgodził się fiskus w jednej z lutowych interpretacji indywidualnych.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2019 r., nr S-ILPB1/4511-1-349/15/19-S/TW, po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem WSA w Poznaniu z 11 maja 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 1766/15) oraz wyrokiem NSA z 27 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2430/16) ostatecznie przyznał, iż wysokość ryczałtu ustalona w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty paliwa i inne koszty eksploatacyjne. 

Wcześniej takie same wnioski przedstawiono m.in. w wyroku NSA z 10 lipca 2018 r.  (sygn. akt II FSK 1185/16).

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł