Kwoty wolne od potrąceń od lipca 2022 r. + kalkulator

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców 2022

Zmiany w rozliczeniach płacowych przewidziane od lipca 2022 r. wymuszają obliczenie m.in. nowych kwot wolnych od potrąceń (stosowanych np. przy zajęciach komorniczych lub potrąceniach dobrowolnych). Rewolucja wprowadzana w ramach Polskiego Ładu 2.0 obniża wszakże stawkę podatku z 17% do 12% oraz ustanawia nową kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe.

Przy sporządzaniu list płac, na których muszą zostać uwzględnione potrącenia, warto korzystać z naszych sprawdzonych kalkulatorów.

Sprawdź praktyczne kalkulatory:

Jak obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak od lipca 2022 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

Kliknij i Sprawdź

Jak obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak od lipca 2022 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia? ➪ Kliknij i Sprawdź

 

 

Pamiętajmy, że w aktualnym stanie prawnym, przy wyznaczaniu kwot wolnych od potrąceń istotne są przede wszystkim:

• poziom ustawowej płacy minimalnej,

• wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę – przy wyliczeniach wysokości kwoty chronionej przed egzekucją w przypadku niepełnoetatowców, należy najpierw obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu, a następnie odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową,

• rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,

• wysokość wpłat dokonywanych na PPK,

• wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2 oraz

• fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” (chodzi tu o „ulgę dla młodych”, „ulgę na powrót”, „ulgę dla rodzin” oraz „ulgę dla pracujących seniorów”).

 

Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r., obliczone na bazie płacy minimalnej 3.010 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (według przepisów Polskiego Ładu 2.0 oraz przy założeniu, że pracownik, nie jest uczestnikiem PPK, pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):

Składniki Działanie Kwota
Min. wynagrodzenie za pracę 3 010,00
Wpłata do PPK fin. przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 0,00
Podstawa wymiaru składek społecznych 3010 zł 3 010,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł × 9,76% 293,78
Składki na ubezpieczenia rentowe 3010 zł × 1,5% 45,15
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3010 zł × 2,45% 73,75
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 293,78 zł + 45,15 zł + 73,75 zł 412,68
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3010 zł – 412,68 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2 347,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2347 zł × 12%) – 300 zł 0,00
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3010 zł – 412,68 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 2 597,32
Składka zdrowotna naliczona w pełnej wysokości 2597,32 zł × 9% 233,76
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka podat. po zaokrągleniu do pełnych złotych 0,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 0,00
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 0 zł 2 363,56
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2363,56 zł × 90% 2 127,20
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca

(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)

2363,56 zł × 80% 1 890,85
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK)
2363,56 zł × 75% 1 772,67

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.363,56 2.081,56 2.363,56 2.087,56
1/4 etatu 625,26 542,89 633,76 548,89
1/3 etatu 804,81 713,85 813,31 719,85
1/2 etatu 1.181,78 1.055,78 1.181,78 1.061,78
3/4 etatu 1.772,68 1.568,68 1.772,68 1.574,68
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.772,67 1.561,17 1.772,67 1.565,67
1/4 etatu 468,95 407,17 475,32 411,67
1/3 etatu 603,61 535,39 609,98 539,89
1/2 etatu 886,34 791,84 886,34 796,34
3/4 etatu 1.329,51 1.176,51 1.329,51 1.181,01
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.127,20 1.873,40 2.127,20 1.878,80
1/4 etatu 562,73 488,60 570,38 494,00
1/3 etatu 724,33 642,47 731,98 647,87
1/2 etatu 1.063,60 950,20 1.063,60 955,60
3/4 etatu 1.595,41 1.411,81 1.595,41 1.417,21
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.890,85 1.665,25 1.890,85 1.670,05
1/4 etatu 500,21 434,31 507,01 439,11
1/3 etatu 643,85 571,08 650,65 575,88
1/2 etatu 945,42 844,62 945,42 849,42
3/4 etatu 1.418,14 1.254,94 1.418,14 1.259,74

 

 

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w zł)  dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.351,56 2.051,56 2.351,56 2.051,56
1/4 etatu 590,89 512,89 590,89 512,89
1/3 etatu 787,85 683,85 787,85 683,85
1/2 etatu 1.181,78 1.025,78 1.181,78 1.025,78
3/4 etatu 1.772,68 1.538,68 1.772,68 1.538,68
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 Bez KUP 250 zł, PIT-2
cały etat 1.763,67 1.538,67 1.763,67 1.538,67
1/4 etatu 443,17 384,67 443,17 384,67
1/3 etatu 590,89 512,89 590,89 512,89
1/2 etatu 886,34 769,34 886,34 769,34
3/4 etatu 1.329,51 1.154,01 1.329,51 1.154,01
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 Bez KUP 250 zł, PIT-2
cały etat 2.116,40 1.846,40 2.116,40 1.846,40
1/4 etatu 531,80 461,60 531,80 461,60
1/3 etatu 709,07 615,47 709,07 615,47
1/2 etatu 1.063,60 923,20 1.063,60 923,20
3/4 etatu 1.595,41 1.384,81 1.595,41 1.384,81
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 Bez KUP 250 zł, PIT-2
cały etat 1.881,25 1.641,25 1.881,25 1.641,25
1/4 etatu 472,71 410,31 472,71 410,31
1/3 etatu 630,28 547,08 630,28 547,08
1/2 etatu 945,42 820,62 945,42 820,62
3/4 etatu 1.418,14 1.230,94 1.418,14 1.230,94

 

  

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.363,56 2.363,56 2.363,56 2.363,56
1/4 etatu 625,26 590,89 633,76 590,89
1/3 etatu 804,81 787,85 813,31 787,85
1/2 etatu 1.181,78 1.181,78 1.181,78 1.181,78
3/4 etatu 1.772,68 1.772,68 1.772,68 1.772,68
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.772,67 1.772,67 1.772,67 1.772,67
1/4 etatu 468,95 443,17 475,32 443,17
1/3 etatu 603,61 590,89 609,98 590,89
1/2 etatu 886,34 886,34 886,34 886,34
3/4 etatu 1.329,51 1.329,51 1.329,51 1.329,51
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.127,20 2.127,20 2.127,20 2.127,20
1/4 etatu 562,73 531,80 570,38 531,80
1/3 etatu 724,33 709,07 731,98 709,07
1/2 etatu 1.063,60 1.063,60 1.063,60 1.063,60
3/4 etatu 1.595,41 1.595,41 1.595,41 1.595,41
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.890,85 1.890,85 1.890,85 1.890,85
1/4 etatu 500,21 472,71 507,01 472,71
1/3 etatu 643,85 630,28 650,65 630,28
1/2 etatu 945,42 945,42 945,42 945,42
3/4 etatu 1.418,14 1.418,14 1.418,14 1.418,14

 

  

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.303,36 2.016,36 2.303,36 2.022,36
1/4 etatu 610,21 526,84 618,71 532,84
1/3 etatu 784,74 691,78 793,24 697,78
1/2 etatu 1.151,68 1.022,68 1.151,68 1.028,68
3/4 etatu 1.727,53 1.519,53 1.727,53 1.525,53
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.727,52 1.512,27 1.727,52 1.516,77
1/4 etatu 457,66 395,13 464,03 399,63
1/3 etatu 588,56 518,84 594,93 523,34
1/2 etatu 863,76 767,01 863,76 771,51
3/4 etatu 1.295,65 1.139,65 1.295,65 1.144,15
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.073,02 1.814,72 2.073,02 1.820,12
1/4 etatu 549,19 474,16 556,84 479,56
1/3 etatu 706,27 622,60 713,92 628,00
1/2 etatu 1.036,51 920,41 1.036,51 925,81
3/4 etatu 1.554,78 1.367,58 1.554,78 1.372,98
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.842,69 1.613,09 1.842,69 1.617,89
1/4 etatu 488,17 421,47 494,97 426,27
1/3 etatu 627,79 553,42 634,59 558,22
1/2 etatu 921,34 818,14 921,34 822,94
3/4 etatu 1.382,02 1.215,62 1.382,02 1.220,42

 

 

  

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.286,36 1.986,36 2.286,36 1.986,36
1/4 etatu 575,84 496,84 575,84 496,84
1/3 etatu 767,78 661,78 767,78 661,78
1/2 etatu 1.151,68 992,68 1.151,68 992,68
3/4 etatu 1.727,53 1.489,53 1.727,53 1.489,53
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.714,77 1.489,77 1.714,77 1.489,77
1/4 etatu 431,88 372,63 431,88 372,63
1/3 etatu 575,84 496,34 575,84 496,34
1/2 etatu 863,76 744,51 863,76 744,51
3/4 etatu 1.295,65 1.117,15 1.295,65 1.117,15
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.057,72 1.787,72 2.057,72 1.787,72
1/4 etatu 518,26 447,16 518,26 447,16
1/3 etatu 691,00 595,60 691,00 595,60
1/2 etatu 1.036,51 893,41 1.036,51 893,41
3/4 etatu 1.554,78 1.340,58 1.554,78 1.340,58
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu Bez KUP 250 zł, PIT-2 Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 Bez KUP 300 zł, PIT-2 Bez KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.829,09 1.589,09 1.829,09 1.589,09
1/4 etatu 460,67 397,47 460,67 397,47
1/3 etatu 614,22 529,42 614,22 529,42
1/2 etatu 921,34 794,14 921,34 794,14
3/4 etatu 1.382,02 1.191,62 1.382,02 1.191,62

 

  

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:

Rodzaj potrącenia Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
cały etat 2.303,36 2.303,36 2.303,36 2.303,36
1/4 etatu 610,21 575,84 618,71 575,84
1/3 etatu 784,74 767,78 793,24 767,78
1/2 etatu 1.151,68 1.151,68 1.151,68 1.151,68
3/4 etatu 1.727,53 1.727,53 1.727,53 1.727,53
 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi

(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.727,52 1.727,52 1.727,52 1.727,52
1/4 etatu 457,66 431,88 464,03 431,88
Kwota netto 588,56 575,84 594,93 575,84
1/2 etatu 863,76 863,76 863,76 863,76
3/4 etatu 1.295,65 1.295,65 1.295,65 1.295,65
 

Potrącanie kar pieniężnych

(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 2.073,02 2.073,02 2.073,02 2.073,02
1/4 etatu 549,19 518,26 556,84 518,26
1/3 etatu 706,27 691,00 713,92 691,00
1/2 etatu 1.036,51 1.036,51 1.036,51 1.036,51
3/4 etatu 1.554,78 1.554,78 1.554,78 1.554,78
 

Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy

(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych)
Wymiar etatu KUP 250 zł, PIT-2 KUP 250 zł, bez PIT-2 KUP 300 zł, PIT-2 KUP 300 zł, bez PIT-2
cały etat 1.842,69 1.842,69 1.842,69 1.842,69
1/4 etatu 488,17 460,67 494,97 460,67
1/3 etatu 627,79 614,22 634,59 614,22
1/2 etatu 921,34 921,34 921,34 921,34
3/4 etatu 1.382,02 1.382,02 1.382,02 1.382,02

Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono modyfikację regulacji dotyczących ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami. Ich brzmienie wprost wskazuje, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

W nowym art. 833 § 21 k.p.c. zakres stosowania art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy uzupełniono również o świadczenia powtarzające się, które służą zapewnieniu utrzymania lub stanowią jedyne źródło dochodu dłużnika. Ma to na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez dłużnika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej można uznać za świadczenie powtarzające się, „którego celem jest zapewnienie utrzymania”. Osoby zatrudnione wszakże na podstawie umów cywilnoprawnych, choć stanowią niemały odsetek zatrudnionych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i tak są w znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym zdaniem ustawodawcy, w zakresie zapewnienia im minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Dla ustalenia kwoty wolnej od potrąceń, gdy wynagrodzenie zleceniobiorcy posiada powtarzający się charakter i służy zapewnieniu utrzymania lub stanowi jedyne źródło dochodu, należy przyjąć kwotę gwarantowanej ustawą płacy minimalnej obowiązującą pracowników. Słuszność tego poglądu potwierdza Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ważne, w razie wątpliwości co do sposobu dokonania w konkretnej sytuacji potrącenia przy umowie zlecenia, zaleca się kontakt z organem egzekucyjnym (np. komornikiem), celem ustalenia reguł i zakresu egzekucji.

O zasadach dokonywania w 2022 r. potrąceń z należności zleceniobiorców piszemy szerzej w artykule: Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r. – jak dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrąceń.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

2 Thoughts to “Kwoty wolne od potrąceń od lipca 2022 r. + kalkulator”

  1. […] Sprawdź: kwoty wolne od potrąceń obowiązujące po zmianach od lipca 2022 r. […]

Skomentuj artykuł