Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu podatkowego i limitu składek ZUS

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie w przypadku, gdy:

  • dochód pracownika w roku przekroczył pułap progu podatkowego wynoszący 120000 zł i/lub
  • roczna kwota przychodu podlegającego ozusowaniu osiągnęła poziom trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, wynoszący w 2022 r. 177660 zł.

Sprawdź pełne wersje (m.in. ze świadczeniami pozapłacowymi, zasiłkami i z dokładnym opisem wszystkich obliczeń) Kalkulatorów Wynagrodzeń uwzględniających zmiany przewidziane od 1 lipca 2022 r.:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 lipca 2022 r.  (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.?
Kliknij i Sprawdź

 

Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym uwzględniający zmiany przewidziane od 1 lipca 2022 r. (pobór podatku):

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , , , , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (pobór zaliczki na podatek)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Kliknij i Sprawdź

Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym uwzględniający zmiany przewidziane od 1 lipca 2022 r. (zerowy PIT):

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Kliknij i Sprawdź

 

Przykład

36-letni, pełnoetatowy pracownik od początku zatrudnienia czyli od stycznia 2021 r. jest uczestnikiem PPK, z racji czego wpłaty finansowane przez niego to 2%, zaś przez pracodawcę – 1,5%. Ma on prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu na poziomie 250 zł oraz do kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek (300 zł). Co miesiąc otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 20.000 zł, a zatem na listach płac do przychodu doliczane jest mu z tytułu PPK 300 zł (20.000 zł x 1,5%).

W tych okolicznościach jego dochód (czyli przychód po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne) w okresie od stycznia do lipca 2022 r. wyniósł:

  • za 01/2022: 17.308 zł (20.000 zł – 2.742 zł skł. społeczne finans. przez zatrudnionego – 250 zł + 300 zł),
  • za 02/2022: 17.308 zł,
  • za 03/2022: 17.308 zł,
  • za 04/2022: 17.308 zł,
  • za 05/2022: 17.308 zł,
  • za 06/2022: 17.308 zł,
  • za 07/2022: 17.308 zł.

Jak wynika z powyższego, dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczył pierwszy próg podatkowy w lipcu (121.156 zł, co wynika z wyliczenia: 7 x 17.308 zł) i dlatego w tym też miesiącu należności zatrudnionego należy opodatkować stosując dwie stawki podatku: 12% i 32% w następujący sposób:

•••• dochód pracownika uzyskany w miesiącu lipiec do progu 120.000 zł: 120.000 zł – 103848 zł (dochód czyli przychód podlegający opodatkowaniu – KUP – składki społ. uzyskany w okresie: styczeń – czerwiec) = 16152 zł

•••• zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w miesiącu lipiec (przed zaokrągleniem): 16152 zł (po zaokr.) x 12% – 300 zł = 1638,24‬ zł

•••• dochód pracownika uzyskany w miesiącu lipiec ponad próg 120.000 zł: 121156 zł (łączny opodatkowany dochód uzyskany w okresie: styczeń – lipiec) – 120.000 zł = 1156 zł

•••• zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w miesiącu lipiec (przed zaokrągleniem): 1156 zł (po zaokr.) x 32% = 369,92 zł

•••• łączna zaliczka podatkowa za miesiąc lipiec (przed zaokrągleniem): 1638,24‬ zł + 369,92 zł = 2008,16 zł

•••• zaliczka podatkowa za miesiąc lipiec (po zaokrągleniu do pełnych złotych): 2008,16 zł – 0 zł (skł. zdrowotna do odliczenia od podatku) = 2008 zł.

 

W rozstrzyganym przypadku lipcowa lista płac powinna wyglądać jak poniżej:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę 20.000,00 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 20000 zł × 1,50% 300,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 20000 zł 20.000,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 20000 zł × 9,76% 1.952,00 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 20000 zł × 1,5% 300,00 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 20000 zł × 2,45% 490,00 zł
Suma składek na ub. społeczne 1952 zł + 300 zł + 490 zł 2.742,00 zł
Stawka procentowa podatku 12% / 32%
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie obowiązuje od lipca 2022 r. 0,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 20000 zł + 300 zł – 2742 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 17.308,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową 300,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

•••• dochód pracownika uzyskany w miesiącu lipiec do progu 120.000 zł: 120.000 zł – 103848 zł (dochód czyli przychód podlegający opodatkowaniu – KUP – składki społ. uzyskany w okresie: styczeń – czerwiec) = 16152 zł

•••• zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w miesiącu lipiec (przed zaokrągleniem): 16152 zł (po zaokr.) x 12% – 300 zł = 1638,24‬ zł

•••• dochód pracownika uzyskany w miesiącu lipiec ponad próg 120.000 zł: 121156 zł (łączny opodatkowany dochód uzyskany w okresie: styczeń – lipiec) – 120.000 zł = 1156 zł

•••• zaliczka od ww. części dochodu pracownika uzyskanego w miesiącu lipiec (przed zaokrągleniem): 1156 zł (po zaokr.) x 32% = 369,92 zł

•••• łączna zaliczka podatkowa za miesiąc lipiec (przed zaokrągleniem): 1638,24‬ zł + 369,92 zł = 2008,16 zł

2.008,16 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 zł – 2742 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 17.258,00 zł
Składka zdrowotna 17258 zł × 9% 1.553,22 zł
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 2008,16 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 2.008,00 zł
Kwota netto 20000 zł – 2742 zł – 1553,22 zł – 2008 zł 13.696,78 zł
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 20000 zł × 2% 400,00 zł
Kwota innych potrąceń 0,00 zł
Świadczenia pieniężne niepodlegające ozusow. ani opod. 0,00 zł
Kwota do wypłaty 13696,78 zł – 400 zł – 0 zł + 0 zł 13.296,78 zł

 

Uwzględniając w opisanych okolicznościach łączny przychód ww. pracownika z okresu od stycznia do sierpnia 2022 r., okazuje się, że we wrześniu przychód przekroczył pułap trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (177.660 zł; 30 x 5.922 zł):

20.000 zł wyn. za 01/2022 + 20.000 zł wyn. za 02/2022 + 20.000 zł wyn. za 03/2022 + 20.000 zł wyn. za 04/2022 + 20.000 zł wyn. za 05/2022 + 20.000 zł wyn. za 06/2022 + 20.000 zł wyn. za 07/2022 + 20.000 zł wyn. za 08/2022 + 20.000 zł wyn. za 09/2022  = 180.000 zł > 177.660 zł.

 

W związku z powyższym rozliczenie pensji wrześniowej powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwoty w zł
Wynagrodzenie brutto 20 000,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę wliczana do podstawy opodatkowania 20000 zł × 1,5% 300,00 zł
Podstawa wymiaru składek emeryt. i rent. 20.000 zł – (180.000 zł – 177.660 zł) 17 660,00
Składka na ubezpieczenie emerytalne 17660 zł × 9,76% 1 723,62
Składki na ubezpieczenia rentowe 17660 zł × 1,5% 264,90
Składka na ubezpieczenie chorobowe 20000 zł × 2,45% 490,00
Suma składek społecznych 1723,62 zł + 264,90 zł + 490,00 zł 2 478,52
Koszty uzyskania przychodu 250,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej ulga nie przysługuje 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 20000 zł + 300 zł – 2478,52 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 17 571,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę na podatek 300,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (17571 zł × 32%) – 300 zł 5 322,72
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 20000 zł – 2478,52 zł (suma składek społ. finans. przez zatrudnionego) 17 521,48
Składka zdrowotna 17 521,48 zł × 9% 1 576,93
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 0,00
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych 5 322,72 zł (po zaokrągleniu do pełnych zł) 5 323,00
Wpłata do PPK finansowana przez pracownika 20000 zł × 2% 400,00
Kwota do wypłaty 20000 zł – 2478,52 zł – 1576,93 zł – 5323 zł – 400 zł 10 221,55

 

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.