Składanie oświadczeń / wniosków z zakresu PIT przez byłego pracownika / zleceniobiorcę

Jak rozliczać wynagrodzenie (listy płac) pracowników w 2023 r.

Znowelizowane przepisy ustawy PIT nie dają wprost odpowiedzi na pytanie, czy były pracownik/zleceniobiorca może już po zakończonym zatrudnieniu ponowić oświadczenia / wnioski z zakresu podatku dochodowego (składane np. na druku PIT-2 według wzoru opracowanego przez resort finansów) w celu dalszego korzystania z kwoty zmniejszającej podatek i/albo ulg / preferencji przy rozliczaniu wynagrodzenia przez byłego pracodawcę, jeśli nadal spełnione są warunki do ich stosowania. Regulacje podatkowe milczą w tej kwestii, a zatem mimo, iż takiej opcji nie przewidują, to jednocześnie jej nie wykluczają.

W poruszonym temacie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów, które na zapytanie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, stwierdziło, że nie ma przeszkód, aby podatnik po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, złożył płatnikowi „nowe” oświadczenie/wniosek, które będzie mogło mieć wpływ na obliczanie zaliczki na podatek od świadczeń dokonywanych po ustaniu stosunku prawnego łączącego strony.

Słuszność przedstawionej tezy, potwierdzono w interpretacji z 23 marca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN), w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że po ustaniu stosunku prawnego podatnik nie traci prawa do złożenia płatnikowi oświadczeń i wniosków, które mogłyby mieć wpływ na obliczenie zaliczki na PIT od świadczeń dokonywanych po ustaniu tego stosunku.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł