Wymiar czasu pracy w marcu 2024 r. (+kalkulator)

Wymiar czasu pracy kadry i płace

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym marzec 2024 r. wynosi:

  • 168 godzin;
  • 21 dni do przepracowania (w przypadku podstawowego systemu czasu pracy przewidującego 8-godzinny „roboczodzień”).

Sposób wyliczenia liczby godzin do przepracowania w marcu 2024 r.

W myśl art. 130 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia wymiaru czasu pracy w marcu 2024 r. niezbędne jest:

  • przemnożenie 4 pełnych tygodni przypadających na okres od 1 do 28 marca przez 40 (tygodniowa norma godzin pracy): (40 godz. × 4 tyg.) = 160 godz.;
  • dodanie do otrzymanego wyniku liczby dni pozostałych do końca marca, przypadających od poniedziałku do piątku przemnożoną przez 8 (chodzi tu o tzw. dni wystające poza pełne tygodnie, a przypadające od poniedziałku do piątku – a więc w marcu 2024 r. pełne tygodnie to: 1-7.03, 8-14.03, 15-21.03, 22-28.03 – a zatem dni wystające poza pełne tygodnie przypadające na dni od poniedziałku do piątku to 29 marca):  160 godz. + (8 godz. × 1 dzień „wystający”).

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

W rezultacie, nominalny wymiar czasu pracy w marcu 2024 r. dla pełnoetatowca to 168 godz., co wynika z wyliczenia:

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”).

 

Ponieważ, dla pracowników niepełnoetatowych, wymiar czasu pracy obniżamy proporcjonalnie do liczby godzin przypadających do przepracowania na całym etacie, w marcu 2024 r. „niepełnoetatowy” (nominalny) czas pracy to:

  • dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu: 126 godz. (168 godz. x 3/4);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu: 84 godz. (168 godz. x 1/2);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/3 etatu: 56 godz. (168 godz. x 1/3);
  • dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu: 42 godz. (168 godz. x 1/4).

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy 2024

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł