Przegląd interpretacji ZUS – luty – marzec 2018 (2)

ZUS

Druga część przeglądu interpretacji ZUS z lutego i marca 2018 r. porusza m.in. następujące zagadnienia:

  • jak wygląda sprawa podlegania pod ZUS obcokrajowców, którzy pracują w Polsce lecz nie łączy ich żadna umowa z polskim pracodawcą?
  • jak przyznawać świadczenia z zfśs, aby mogły korzystać one z wyłączenia z podstawy składek ZUS?
  • kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wyłączamy z podstawy wymiaru składek zusowskich?
  • czy stażyści podlegają ubezpieczeniom zusowskim?
  • jak pod względem składkowym rozliczać finansowane przez pracodawcę posiłki do kwoty 190 zł w formie karty płatniczej?
  • czy umowa cywilnoprawna realizowana w ramach działalności gospodarczej objęta powinna zostać ubezpieczeniami ZUS?

(więcej…)

Przegląd interpretacji ZUS – luty – marzec 2018 (1)

ZUS

Pierwsza część przeglądu interpretacji ZUS z lutego i marca 2018 r. porusza m.in. następujące zagadnienia:

  • czy § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego można stosować do osób zatrudnionych w ramach stosunku cywilnoprawnego?
  • czy podlega ozusowaniu umowa kontraktu menadżerskiego zawarta z osobą pobierającą świadczenie emerytalne oraz prowadzącą działalność gospodarcza?
  • co decyduje o podleganiu cudzoziemców w Polsce ubezpieczeniom zusowskim?
  • czy finansowane przez pracodawcę karty na posiłki profilaktyczne oraz napoje wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy winny być oskładkowane?

(więcej…)