Przegląd interpretacji ZUS – luty – marzec 2018 (1)

ZUS

Pierwsza część przeglądu interpretacji ZUS z lutego i marca 2018 r. porusza m.in. następujące zagadnienia: czy § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego można stosować do osób zatrudnionych w ramach stosunku cywilnoprawnego? czy podlega ozusowaniu umowa kontraktu menadżerskiego zawarta z osobą pobierającą świadczenie emerytalne oraz prowadzącą działalność gospodarcza? co decyduje o podleganiu cudzoziemców w Polsce ubezpieczeniom zusowskim? czy finansowane…

czytaj więcej ➤

Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszu firmy a podatek i składki ZUS

W praktyce zakłady pracy nierzadko z okazji jubileuszu prowadzenia działalności gospodarczej, obdarowują załogę różnymi upominkami (np. zegarkami, sprzętem elektronicznym itp.). Jeśli tego typu prezenty nie stanowią dodatkowej, niepieniężnej formy gratyfikacji za wykonaną pracę (nie są np. nagrodą za jubileusz pracy), wówczas nie stanowią one przychodu ze stosunku pracy, więc ich wartości nie należy uwzględniać w podstawie składek ZUS oraz podatku…

czytaj więcej ➤

Przegląd interpretacji ZUS – grudzień 2017 (2)

ZUS

Druga część przeglądu najciekawszych interpretacji ZUS z grudnia 2017 r. pomaga rozwikłać wątpliwości związane z takimi zagadnieniami jak: czy istnieje obowiązek opłacania składek ZUS od wartości udziału w czynszu najmu samochodu, który będzie opłacał za pracownika zakład pracy? czy należy uwzględniać w podstawie składkowej przychód z tytułu jednorazowej rekompensaty z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną czy rekompensaty…

czytaj więcej ➤

Jubileuszowa nagroda rzeczowa a składki ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Jubileuszowa nagroda rzeczowa to świadczenie, które pracodawcy oferują pracownikom przede wszystkim chcąc na dłużej zatrzymać ich w organizacji i wyróżnić za wieloletnią pracę i lojalność. Jubileuszówka najczęściej występuje w postaci pieniężnej, choć zdarza się, że zakłady pracy z okazji jubileuszu pracy przyznają zatrudnionym osobom także świadczenia w naturze, np. zegarek, laptop czy smartfon. I tu pojawia się pytanie: czy nagroda…

czytaj więcej ➤

Nagroda jubileuszowa a wyłączenie z podstawy składek ZUS

ZUS SerwisKadrowego.pl

Jeśli nagroda jubileuszowa: przyznawana jest na podstawie indywidualnej decyzji pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku do wybranej grupy pracowników), a nie na mocy wewnętrznych przepisów określających stale i klarowne zasady wypłaty oraz ustalania wysokości nagrody lub przysługuje pracownikowi, według wewnątrzzakładowych uregulowań, częściej niż co 5 lat, wówczas jubileuszówka stanowi podstawę wymiaru składek zusowskich. Interpretacja ZUS

czytaj więcej ➤