ZUS uzależniony od przychodu – zgłoszenie do ubezpieczeń do 8 stycznia 2019 r.

ZUS

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą na mniejszą skalę, chce w 2019 r. skorzystać z tzw. „małego ZUS” i dzięki temu płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od poziomu przychodów, musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592. (więcej…)

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS razem z wnioskiem CEIDG-1

ZUS SerwisKadrowego.pl

Od 20 maja 2017 r. zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS będzie mogło być dokonywane wraz z wnioskiem o wpis CEIDG. To efekt modyfikacji przepisów przewidzianej w ustawie z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

Powyższe oznacza, iż razem z wnioskiem o wpis – CEIDG-1 przedsiębiorcy mogą złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

ZUS ZUA – celem zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
ZUS ZZA – celem zgłoszenia się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
ZUS ZCNA – celem zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub w celu ich wyrejestrowania,
ZUS ZIUA – celem zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych jako osoby ubezpieczonej (np. nazwisko),
ZUS ZWUA – celem wyrejestrowania się z ubezpieczeń.

(więcej…)