Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS razem z wnioskiem CEIDG-1

Od 20 maja 2017 r. zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS będzie mogło być dokonywane wraz z wnioskiem o wpis CEIDG. To efekt modyfikacji przepisów przewidzianej w ustawie z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

Powyższe oznacza, iż razem z wnioskiem o wpis – CEIDG-1 przedsiębiorcy mogą złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy lub w gminie dokumenty:

ZUS ZUA – celem zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
ZUS ZZA – celem zgłoszenia się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
ZUS ZCNA – celem zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub w celu ich wyrejestrowania,
ZUS ZIUA – celem zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych jako osoby ubezpieczonej (np. nazwisko),
ZUS ZWUA – celem wyrejestrowania się z ubezpieczeń.

Fakt braku dołączenia ww. dokumentów do wniosku CEIDG-1, wiązać się będzie z koniecznością przekazania ich do ZUS w ciągu 7 dni od dnia:

  • rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  • powstania zmiany w danych przedsiębiorcy,
  • zaprzestania działalności gospodarczej.

Modyfikacje dotyczące tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania, tak jak obecnie, muszą być zgłaszane bezpośrednio w ZUS. To samo dotyczy obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń zusowskich pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osoby współpracujące, zleceniobiorców).

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy w dalszym ciągu nie muszą sporządzać ani przekazywać do ZUS dokumentów, które dotyczą ich jako płatnika składek, czyli:

ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika,
ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych,
ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,
ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.

Źródło: www.zus.pl

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *