Dokumentacja pracownicza i akta osobowe w 2019 r. i 2020 r. – kompendium

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono rewolucyjne modyfikacje w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Dokonano tego na mocy: ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357), mającej na celu ułatwienie przechowywania akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców…

czytaj więcej ➤

Jak wypełniać ZUS ZWUA od 2019 r. czyli po zmianach przepisów o dokumentacji pracowniczej

ZUS

Od 1 stycznia 2019 r., z powodu znaczących modyfikacji przepisów z zakresu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, zmienił się druk ZUS ZWUA. Dodano w nim przede wszystkim blok V. – „Rozwiązanie/Wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego”, w którym płatnik składek wpisuje: w polu 01 – datę rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego, w polu 02 – kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego, w…

czytaj więcej ➤

Nowości w dokumentacji ZUS i stosowanych w niej kodach

ZUS

W związku z nowymi regułami ustalania podstawy składkowej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę oraz przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, ustawodawca przewidział od początku 2019 r. szereg modyfikacji w zakresie formularzy zusowskich oraz stosowanych w nich kodów. 

czytaj więcej ➤

ZUS uzależniony od przychodu – zgłoszenie do ubezpieczeń do 8 stycznia 2019 r.

ZUS

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą na mniejszą skalę, chce w 2019 r. skorzystać z tzw. „małego ZUS” i dzięki temu płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od poziomu przychodów, musi dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.

czytaj więcej ➤

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS razem z wnioskiem CEIDG-1

ZUS SerwisKadrowego.pl

Od 20 maja 2017 r. zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS będzie mogło być dokonywane wraz z wnioskiem o wpis CEIDG. To efekt modyfikacji przepisów przewidzianej w ustawie z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893). Powyższe oznacza, iż razem z wnioskiem o wpis – CEIDG-1 przedsiębiorcy mogą…

czytaj więcej ➤