Zaliczkę na podatek liczy się osobno od przychodów z różnych źródeł

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Fiskus w jednej z interpretacji wydanej w końcówce lipca 2017 r. wyraził opinię, iż zaliczkę na podatek oblicza się osobno od poszczególnych przychodów pochodzących z różnych źródeł. Pogląd ten został wyrażony w kontekście obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej w sytuacji, gdy składka ta przewyższa kwotę podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2017 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.200.2017.1.JK2, podkreślił, że jeśli zatrudniona osoba w obrębie jednego miesiąca uzyskuje różne rodzaje przychodów, pracodawca zobligowany jest do kalkulowania składki na ubezpieczenie zdrowotne od każdego z nich odrębnie. Przykładowo, gdy pracownik w jednym miesiącu ma wypłacane wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy, wówczas należy wyliczyć dwie oddzielne zaliczki na podatek, a składkę zdrowotną obniżyć w razie potrzeby tylko do poziomu zaliczki naliczonej jedynie od pensji.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Dla stwierdzenia, czy przywołany przepis powinien znaleźć zastosowanie w danej sytuacji, porównujemy wysokość przedmiotowej składki skalkulowanej od każdego z przychodów odrębnie do wysokości zaliczki podatkowej obliczonej na tej samej zasadzie, czyli od każdego z tych dochodów osobno. W konsekwencji, jeśli jeden z przychodów nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (co jest równoznaczne z zerową wysokością tej składki), będąc równocześnie dochodem podlegającym opodatkowaniu (tak jak jest to np. w odniesieniu do zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w związku z art. 18 ust. 2 ustawy systemowej i art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), składkę zdrowotną redukujemy do poziomu zaliczki na podatek dochodowy jedynie w tej części, którą wylicza się od przychodu wchodzącego do podstawy wymiaru tej składki.

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Reasumując, płatnik powinien kalkulować i pobierać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych osobno od każdego świadczenia wypłaconego pracownikowi, tj. oddzielnie od wynagrodzenia za pracę i oddzielnie od zasiłku z ubezpieczenia społecznego (chorobowego).

Powyższa teza znajduje poparcie w uchwale Sądu Najwyższego z 2 lutego 2016 r., sygn. akt III UZP 18/15, o której pisaliśmy w artykule: Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek – na nowych zasadach.

Artykuł był pomocny? Chcesz więcej takich publikacji?

Bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli tak, kliknij powyżej "Lubię to" oraz "Messenger" a dołączysz do grona czytelników SerwisKadrowego.pl na facebooku i messengerze, aby być zawsze na bieżąco.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *