Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego za część miesiąca do 1000 zł

ZUS SerwisKadrowego.pl

ZUS na swej stronie internetowej zamieścił 1 grudnia 2016 r. komunikat, w którym podkreślił, że regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają wskazówek co do sposobu obliczania zaliczki podatkowej, jeżeli zasiłek macierzyński jest wypłacany przez płatnika składek oraz zasiłek ten przysługuje za część miesiąca, a za część miesiąca osoba ubezpieczona otrzymała także inne przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, np. zasiłek chorobowy.  W opinii organu rentowego, w takich okolicznościach, dla celów obliczenia kwoty netto zasiłku macierzyńskiego i kwoty podwyższenia tego zasiłku do poziomu świadczenia rodzicielskiego (wynoszącego 1000 zł), kwota zmniejszająca podatek (46,33 zł), powinna być podzielona proporcjonalnie pomiędzy zasiłek chorobowy (lub inny zasiłek z ubezpieczeń społecznych) i zasiłek  macierzyński.

Zasada ta powinna być także stosowana, jeżeli w tym samym miesiącu ubezpieczony otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca zasiłek macierzyński.

Powyższe oznacza, że kwotę zmniejszającą podatek przypadającą na zasiłek macierzyński, należy ustalać poprzez:

  • podzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł) przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, za który zasiłek macierzyński przysługuje.
  • pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni danego miesiąca, za które należny jest zasiłek macierzyński.

 

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł