Nowe formularze rentowe i emerytalne

Nowe druki to:

  • wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załączniki do wniosku (ZUS Rp-2a, ZUS Rp-2b, ZUS-ER-OMR-01, ZUS-ER-OPR-01, ZUS-ER-ORR-01) nie są już potrzebne,
  • załącznik do wniosku o rentę rodzinną dla osób, które ubiegają się o rentę rodzinną z zagranicznej instytucji państw UE/ EFTA (symbol – ERRZ),
  • wniosek o emeryturę częściową (nowy symbol – EMC) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WEC-02,
  • wniosek o świadczenie przedemerytalne (nowy symbol – ESP) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26,
  • oświadczenie o osiąganiu przychodu (nowy symbol – EROP) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73,
  • wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej (nowy symbol – EWG-M) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGM-01,
  • wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej (nowy symbol – EWG-P) – zastąpił dotychczasowy druk ZUS-ER-WGP-01,
  • wskazanie/ zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej (nowy symbol – EWG-W) – zastąpił dotychczasowy ZUS-ER-WUG-01,
  • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej – innej niż członek rodziny (nowy symbol EWG-O) – zastąpi dotychczasowy ZUS-ER-OOU-01.

Nowe druki znajdują się w zakładce Wzory formularzy.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *