Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umów zlecenia i o dzieło

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło bywa skomplikowane i nierzadko wymaga głębszego zastanowienia. Nietrudno wszakże o popełnienie pomyłki przy wyliczeniach np. zaliczek podatkowych i składek ZUS od świadczeń przyznawanych osobom zatrudnionym w ramach ww. umów. Z tego powodu warto poznać zestawienie najczęściej zdarzających się błędów w rachunkach sporządzanych dla zleceniobiorców i dziełobiorców.

Spośród najczęstszych nieprawidłowości spotykanych przy rozliczaniu umów o dzieło i umów zlecenia należy wymienić:

 • niezasadne stosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu,
 • naliczanie od należności obcokrajowców zaliczek podatkowych w sytuacji, gdy odprowadzony powinien być podatek zryczałtowany,
 • stosowanie przy umowach zlecenia wynagrodzenia, które po przeliczeniu na godzinę pracy jest niższe od minimalnej stawki godzinowej,
 • wyliczanie kwoty kosztów uzyskania przychodu od przychodu brutto czyli niepomniejszonego o składki ZUS finansowane ze środków zatrudnionej osoby,
 • bezpodstawne stosowanie wyłączenia podatkowo-składkowego (np. pracodawcy często zapominają, że wyłączenie z podatku świadczeń z zfśs do kwoty 1000 zł w roku dotyczy tylko pracowników, a więc nie wolno go stosować do umów zlecenia i o dzieło),
 • obliczanie zryczałtowanego podatku od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania oraz o potrącone z wynagrodzenia podatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie społeczne,
 • brak zaokrąglenia do pełnych złotych podstawy opodatkowania lub kwoty należnego podatku,
 • nienaliczanie składek społecznych od zleceniobiorcy wskutek błędnego rozstrzygnięcia zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

W temacie rozliczeń podatkowo-składkowych umów zlecenia, polecamy 3 poniższe artykuły:

 1. Wyłączenia z podatku i składek ZUS dotyczące zleceniobiorców
 2. Umowa zlecenia – zbiegi tytułów do ubezpieczeń
 3. Świadczenia pozapłacowe dla osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych a PIT i ZUS

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

One Thought to “Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umów zlecenia i o dzieło”

 1. Gabi

  Nigdy nie lubiłam rozliczania zleceń 🙁

Skomentuj artykuł