Kalkulator wynagrodzeń 2023 umowa o pracę i zlecenie – wyliczenia z brutto na netto i netto na brutto

Kalkulatory dla kadr i płac na 2023 rok

Rozliczanie wynagrodzeń zatrudnionych osób z roku na roku staje się coraz trudniejsze. Głównie za sprawą narastającej ilości zmian w przepisach zusowskich oraz tych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, które znacząco zmodyfikował ostatnimi czasy Polski Ład 2.0 i 3.0.

Z tego powodu, przygotowaliśmy w redakcji SerwisKadrowego.pl wyjątkowy kalkulator wynagrodzeń 2023, który wskaże prawidłowy sposób wyliczania kwoty netto na liście płac zawierającej nie tylko ozusowane wynagrodzenie za pracę, ale również np. składniki płacy zwolnione z oskładkowania, zasiłki i wynagrodzenie za chorobę, wpłaty do PPK czy inne świadczenia pozapłacowe.

Opracowany przez nas kalkulator wynagrodzeń jest wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że oprócz prostego interfejsu gwarantującego otrzymanie wyniku działań w kilka sekund, zawiera on dokładną prezentację poszczególnych wyliczeń. Dzięki temu użytkownik dowiaduje się w mgnieniu oka, skąd dana wartość na liście płac się wzięła i dlaczego.

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Poniżej krótkie przedstawienie krok po kroku procesu kalkulowania kwoty netto w przypadku umów o pracę i umów zlecenia.

 

Wyliczenie kwoty netto w przypadku pracownika krok po kroku:

Krok 1. Wyliczenie należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (pamiętając, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy).

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.
Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów (250 zł lub 300 zł, ewentualnie 50% przy należnościach związanych z przeniesieniem praw autorskich), o ile pracownik nie zrezygnował z ich stosowania – tutaj polecamy kompleksowy tekst o KUP: Pracownicze koszty uzyskania przychodu – zagadnienia z praktyki.
Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.
Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez odpowiednią stawkę procentową podatku (12% lub 32%).
Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o odpowiednią kwotę zmniejszającą (pod warunkiem zawnioskowania o to przez pracownika np. na opracowanym przez MF druku PIT-2 albo w inny sposób przyjęty u płatnika).
Krok 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Krok 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – umowa o pracę – przeliczanie netto na brutto (DEMO)

Do rozliczania należności pracowniczych polecamy nasze kalkulatory wynagrodzeń na 2023 r. w pełnej wersji:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian obowiązujących od 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 pracownika w ujęciu miesięcznym od 1 stycznia 2023 r.  (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian obowiązujących od 2023 r.?

Kliknij i Sprawdź

Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 pracownika w ujęciu rocznym (pobór zaliczki na podatek)
Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak obliczyć wynagrodzenia należności ze stosunku pracy?
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 pracownika – przeliczanie netto na brutto
Jak w 2023 r. przeliczyć wynagrodzenie pracownika netto na brutto?

Kliknij i Sprawdź

 

 

Wyliczenie kwoty netto w przypadku zleceniobiorcy krok po kroku:

Krok 1. Wyliczenie należnych składek ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu (pamiętając, że składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, która w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższe niż  250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Krok 2. Odjęcie od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.
Krok 3. Pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów w wysokości:

• 20% uzyskanego przychodu – kwotę tych kosztów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, lub

• 50% uzyskanego przychodu (pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z środków zleceniobiorcy), jeśli przedmiotem zlecenia lub umowy o dzieło jest korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami – o tym, kiedy można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu traktuje interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15-9-2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Krok 4. Zaokrąglenie otrzymanej podstawy opodatkowania do pełnych złotych.
Krok 5. Pomnożenie zaokrąglonej podstawy przez najniższą stawkę procentową podatku wynoszącą obecnie 12%. Na wniosek podatnika stosuje się wyższą stawkę w wysokości 32% (art. 41a ustawy o PIT).

Krok 6. Pomniejszenie obliczonej zaliczki na podatek o odpowiednią kwotę zmniejszającą (pod warunkiem zawnioskowania o to przez pracownika np. na opracowanym przez MF druku PIT-2 albo w inny sposób przyjęty u płatnika).
Krok 7. Zaokrąglenie otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Krok 8. Odjęcie od kwoty należności pieniężnych brutto składek ZUS i zaliczki podatkowej.

 

Aby nie popełnić w 2023 r. błędów przy naliczaniu w przypadku umów zlecenia należności publiczno-prawnych w postaci składek ZUS i podatku dochodowego warto korzystać z naszych sprawdzonych kalkulatorów wynagrodzeń:

 

Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

 

Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
🧮 Kalkulator Online 2023 Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
Przeliczanie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.

Kliknij i Sprawdź

 

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak od 2023 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)

Kliknij i Sprawdź

 

Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
🧮 Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak od 2023 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)

Kliknij i Sprawdź

 

Sprawdź: Lista płac 2023 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł